Gå til indhold

Punktafgifter

En punktafgift er en mængdeafgift på ydelser eller varer som fx øl, spiritus, tobak og chokolade. Punktafgifter stammer fra 1887, hvor de første love om punktafgift på spiritus blev vedtaget.

Hop direkte til:

Hvad betyder punktafgift?
Punktafgift på chokolade og sukkervarer
Punktafgift på cigaretter og andre tobaksvarer
Punktafgift på vandpibetobak
Hent nyeste publikationer


Hvad betyder punktafgift?

En punktafgift er en særlig afgift på fx emballage, spiritus, chokolade, tobak og spil. Miljø- og energiafgifter, som fx afgifter på el og olie, er også punktafgift. 

Som udgangspunkt skal virksomheder betale punktafgift, hvis de fremstiller varer i Danmark eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Afgiften beregnes ud fra mængden af de varer, som er afgiftspligtige. 

Indberet punktafgifter på skat.dk

Eksempel på punktafgift

Hvis en plade chokolade indeholder mere end 0,5 gram sukker pr. 100 gram, skal man betale en afgift på 25,97 kr. pr. kilo.

Det vil sige, at en almindelig chokoladebar, som vejer ca. 50 gram, koster ca. 1,30 kr. i afgift.


Punktafgift på chokolade og sukkervarer

Skattestyrelsen foretager mange målrettede kontrollerer for at begrænse illegal indførsel og handel med punktafgiftspligtig chokolade, slik, kiks og kager. Formålet med kontrolindsatsen er at afsløre sort økonomi og opkræve manglende skattebetaling.

Antal kontroller og træf på chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer i perioden 2015-2020

Kilde: Skattestyrelsen

Ifølge chokoladeafgiftsloven har virksomheder, der fremstiller eller indfører chokolade- og sukkervarer, pligt til at betale afgift. Varer, der er afgiftspligtige, er fx chokolade, lakrids, marcipan, tyggegummi samt kiks og kager med sukker- eller chokoladeovertræk. Afgiften afhænger af, hvor meget sukker varen indeholder. 

Chokoladeafgiftsloven hos skatteministeriet.dk

Punktafgift på cigaretter og andre tobaksvarer

Skattestyrelsen fører løbende kontrol med afgiftspligtige tobaksvarer for at sikre, at der bliver betalt den korrekte afgift af cigaretter, vandpibetobak, skrå mv. Kontrollen er rettet mod kiosker, butikker, vandpibecaféer, grossister og importører, og er med til at afdække sort økonomi.

Andel af opkrævninger fra kontroller med tobaksvarer

Kilde: Skattestyrelsen

Afgifter på cigaretter udgør hele 84 pct. af de samlede opkrævninger siden 2017. De øvrige afgiftspligtige tobaksvarer omfatter bl.a. røgtobak (primært vandpibetobak) med 15 pct. af opkrævningerne, samt andre produkter som fx skrå og cigarer, der samlet udgør under 1 pct. af de samlede opkrævninger.

Tobaksafgiftsloven hos skatteministeriet.dk

Punktafgift på vandpibetobak

 


Sammen med politiet foretager Skattestyrelsen aktioner flere gange om året, hvor man kontrollerer, om virksomhederne har betalt de korrekte afgifter. I perioden 2017 til 2021 har Skattestyrelsen gennemført knap 240 kontroller af vandpibetobak for at sikre, at der er betalt afgift af den tobak, der bruges i cafeer eller sælges direkte til kunderne.

Vandpibetobak er punktafgiftspligtigt som røgtobak og består f.eks. af almindelig pibetobak tilsat bl.a. sukkerarter og aromastoffer. Andre typer røgtobak omfatter bl.a. pibetobak og rulletobak.

Når en virksomhed fremstiller eller importerer vandpibetobak, skal virksomheden autoriseres af Skattestyrelsen. Hvis virksomheden blot forhandler vandpibetobak, skal den ikke autoriseres, men den skal kunne dokumentere, at der er betalt den korrekte afgift i tidligere handelsled.

Derudover skal alle virksomheder føre regnskab over deres køb og salg af tobak, både når den sælger tobak i pakker eller som løsvægt, fx på en vandpibecafé. Kan virksomhederne ikke fremvise dokumentation, kan Skattestyrelsen vælge at beslaglægge tobakken og tilbageholde den, indtil afgiften er betalt.

I de tilfælde beslaglægger vi varerne og tager dem med. Samtidigt sender vi en regning på den manglende afgift af det, vi beslaglægger.

- Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen

Når en uautoriseret virksomhed fremstiller vandpibetobak, er fremstillingen ulovlig, og Skattestyrelsen kan beslaglægge de varer, som befinder sig i fremstillingslokalerne.

Skattestyrelsen samarbejder med Toldstyrelsen, politiet og udenlandske myndigheder for at stoppe illegal indførsel og handel med tobaksvarer.

Tobaksafgiftsloven hos skatteministeriet.dk