Gå til indhold

Hvad er moms?

Moms står for meromsætningsafgift og er en afgift på salg og køb af varer. De fleste virksomheder og selvstændige skal momsregistreres, hvis de handler med varer eller ydelser mod betaling.

Hvad betyder moms?

Moms er en afgift, som virksomheder skal opkræve ved salg af varer eller serviceydelser i Danmark. Momsen beregnes på baggrund af en vares eller ydelses værdi.

I Danmark tillægges en vares pris som udgangspunkt en momsafgift på 25%. En virksomhed skal indberette både salgs- og købsmoms. Ved køb af varer trækker virksomhederne momsen fra (købsmoms), og ved salg tilføjes moms til prisen (salgsmoms).

De fleste virksomheder og selvstændige skal momsregistreres, hvis de handler med varer eller ydelser mod betaling. Dog er fx bankvirksomhed, forsikring og uddannelse undtaget for at betale moms.

Moms- og lønsumsafgiftsloven på skm.dk

Hvornår skal man betale moms?

Alt efter hvor stor virksomheden er, er der forskellige momsperioder. Alt fra månedligt, hvert kvartal og halvårligt.

Indberetning af moms på skat.dk

Salgsmoms

Salgsmomsen er den afgift, der pålægges et salg. Som udgangspunkt er det 25 pct. af varen eller ydelsens oprindelige pris. Når en virksomhed sælger en vare, der har en værdi på 100 kr., tillægges 25 pct. moms, så kunden betaler 125 kr. inkl. moms for varen. Har virksomheden solgt for et højere beløb, end den har indkøbt for, skal virksomheden betale differencen hos Skattestyrelsen. 

Købsmoms

Købsmomsen er den afgift, man som kunde betaler. Som erhvervsdrivende kan man trække momsen fra. Har virksomheden købt for mere end den har solgt, kan den få differencen udbetalt hos Skattestyrelsen. 

Skattestyrelsens arbejde med momskontrol

En af Skattestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at virksomheder indberetter og betaler moms korrekt og rettidigt. Skattestyrelsen har særligt fokus på danske virksomheder, der blandt andet ikke overholder momsfristerne eller ikke angiver den korrekte moms.

Det har affødt en målrettet kontrolindsats, der ligger udover den almindelige momskontrol, som Skattestyrelsen gennemfører. Indsatsen har fokus på virksomheder, der angiver ukorrekt moms i et forsøg på at omgå momsreglerne.

 

 

Skattestyrelsen anvender digitale udsøgninger, hvor risiko og væsentlighed kombineres med indsigter i virksomheders evne og vilje til at angive og betale korrekt moms og skat. Efter udsøgningen sammenholder Skattestyrelsen virksomhedernes regnskabsmateriale med deres angivelser for at undersøge, om virksomhederne har afregnet korrekt moms.

Finder Skattestyrelsen også fejl i skatteangivelser under kontrollerne, bliver de håndteret samtidigt. 

Halvdelen af sagerne kan resultere i straf 

Generelt viser Skattestyrelsens kontrol med moms, at de fejl, virksomhederne begår, typisk består i mangelfuldt regnskab, bogholderi eller forkerte momsangivelser. Fejlene kan både være ubevidste fejl, som fx skyldes, at virksomhederne har misforstået reglerne, eller det kan være bevidste fejl, hvor virksomhederne overlagt prøver at undgå at angive og betale moms.

Ofte er der tale om bevidste fejl, og i halvdelen af sagerne er fejlene så alvorlige, at der enten skal udstedes en bøde, eller at sagen skal sendes videre til politiet, hvor der i yderste konsekvens kan være grundlag for en fængselsstraf. I de øvrige sager er der alene udsendt opkrævning for den manglende betaling.

Skattestyrelsen ser mange fejl i momsangivelser blandt enkeltmandsvirksomheder. Derfor udvælges virksomhederne efter risiko og væsentlighed for at rette op på så mange fejl som muligt.

Momskarruseller

Et stigende problem er de såkaldte momskarruseller, hvor virksomheder svindler ved at købe varer eller tjenester momsfrit fra et andet EU-land, men opkræve moms ved videresalg, uden at indberette momsen til Skattestyrelsen.