Gå til indhold

Kædesvig

Formålet med Skattestyrelsens indsats mod kædesvig er først og fremmest at stoppe denne form for skatteøkonomiske kriminalitet.


Bevis på kædesvig fører til efterfølgende opkrævning

Når Skattestyrelsen finder bevis på kædesvig hos en virksomhed, fører det til en regulering af virksomhedens skatte- og momsopkrævning, og i de fleste tilfælde sendes sagen også til vurdering af straf og efterfølgende politianmeldelse.

Hvad er kædesvig?

Virksomheder kan bevidst forsøge at undgå at betale skat og moms gennem kæder af underleverandører, stråmænd og fiktive virksomheder. Disse opretter fiktive fakturaer for at sløre, hvem der reelt har udført et stykke arbejde, modtaget betaling og dermed skal betale skat og moms.


Vejledningsindsatsen skal medvirke til at forebygge kædesvig

Skattestyrelsen søsatte i 2022 en vejledningskampagne, der skal oplyse virksomheder om, hvordan de kan være med til at forebygge kædesvig.

Formålet med vejledningsindsatsen er at gøre virksomhederne opmærksomme på, at svindel blandt leverandører og underleverandører i sidste ende udgør en risiko for virksomheden selv, der blandt andet kan risikere at miste sit momsfradrag eller blive politianmeldt.

På den baggrund råder Skattestyrelsen blandt andet virksomhederne til at holde øje med, om deres leverandører er opmærksomme på, hvilke underleverandører der udfører arbejdet, samt om arbejdet momsregistreres.

Kampagnen har særligt været målrettet byggeri- og transportbranchen, og derfor har der været afholdt møder mellem Skattestyrelsen og en række branche- og interesseorganisationer.