Gå til indhold

Money Transfer

Skattestyrelsen gennemfører målrettet kontrol af pengeoverførsler til og fra udlandet. Indsatsen er i løbet af de seneste år blevet betydelig mere effektiv og har ført til opkrævninger for godt 372 mio. kr.

Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret godt 9.400 sager. I løbet af årene er Skattestyrelsen blevet bedre til at identificere svindel og manglende skattebetaling.

Da Skattestyrelsen begyndte arbejdet i 2009, blev der kontrolleret et stort antal sager, mens andelen af sager med reguleringer – dvs. sager hvor borgere eller virksomheder har fået rettet deres skattepligtige beløb – var væsentligt lavere. Til en start var der således træf i 27 pct. af sagerne.

Siden har Skattestyrelsen opbygget en stor viden og kapacitet på området, og indsatsen er derfor blevet mere effektiv. Den igangværende indsats har en træf-procent på 79 pct. Træfprocenten er altså tæt på tredoblet siden 2009, jf. figur 1.

Figur 1: Kontrolsager med pengeoverførsler og træfprocent

 

Kilde: Skattestyrelsen

Udover Money Transfer-indsatserne bruger Skattestyrelsen også oplysningerne om pengeoverførsler i andre kontrolprojekter. Det kan fx være i kontrollerne af handel med kryptovaluta, transaktioner gennem pengeoverførselsvirksomheder eller af indtægterne fra deleøkonomiske platforme.

Resultaterne herfra indgår ikke i denne opgørelse, og dermed fører oplysningerne om pengeoverførslerne til både flere sager og reguleringer end der er opgjort her.

Opkrævninger for 2,5 mia. kr.

Indsatsen har indtil videre ført til, at Skattestyrelsen har sendt skatteopkrævninger for 2,5 mia. kr., jf. figur 2. Skattestyrelsen fik senest i 2020 tilladelse til at indhente nye oplysninger om pengeoverførsler. Denne indsats har foreløbigt ført til opkrævninger for godt 372 mio. kr.

Figur 2. Opkrævninger fra kontrol med pengeoverførsler, mia. kr.

Kilde: Skattestyrelsen

Værdifulde erfaringer

Udover skatteopkrævningerne har Money Transfer-indsatserne givet Skattestyrelsen værdifuld viden om nye mønstre og tendenser i forhold til den skatteøkonomiske kriminalitet. Eksempelvis har kontrollerne vist, at international skatteunddragelse ikke kun finder sted i traditionelle skattelylande, men også i og via lande, der normalt ikke forbindes med skattely.

Skattestyrelsen er derfor nu endnu bedre rustet til at fortsætte arbejdet med at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat.

Indhentning af oplysningerne med tilladelse fra Skatterådet

Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret pengeoverførsler til og fra udlandet med henblik på at afdække, om pengene er beskattet korrekt. Kontrollen er et centralt element i Skattestyrelsens indsats mod skattely.

Indsatsen tager udgangspunkt i de fire tilladelser, som Skattestyrelsen løbende har fået fra Skatterådet til at indhente oplysninger om pengeoverførsler fra udvalgte pengeinstitutter.

Skatterådet gav i 2009 Skattestyrelsen tilladelse til at indhente transaktionsdata fra udvalgte pengeinstitutter om pengestrømme til og fra udlandet. Tilladelsen er efterfølgende blevet udvidet flere gange.

Oplysningerne udgør grundlaget i Skattestyrelsens såkaldte Money Transfer-indsats. Her kontrollerer styrelsen manglende beskatning af borgere og virksomheders overførsler af formuer og indtægter til og fra udlandet.

Udover denne indsats bruger Skattestyrelsen også oplysningerne i andre kontrolprojekter uden for Money Transfer-indsatsen.