Gå til indhold

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er at sikre sig et økonomisk udbytte ved fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel. Skattestyrelsen arbejder for at bekæmpe hvidvask.

Eksempel på hvidvask

Sådan fungerer hvidvask

Når man begår hvidvask, sikrer man sig et økonomisk udbytte ved en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra flere forskellige kilder som fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

En person eller virksomhed som uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomiske midler, der er opnået ved en lovovertrædelse, vil tage del i hvidvask og kan blive straffet herefter.

Derudover kan hvidvask også være tilfælde hvor personerne skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde forsøger at sikre det økonomiske udbytte efter en lovovertrædelse. Endelig kan forsøg eller medvirken til disse aktiviteter også føre til straf.

 

Forstå begreberne

Sådan arbejder Skattestyrelsen med at bekæmpe hvidvask

Skattestyrelsen arbejder sammen med flere myndigheder for at bekæmpe hvidvask. Typisk modtager Hvidvasksekretariatet hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) såkaldte hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige organisationer eller personer. Underretningspligten omfatter virksomheder og personer, der får mistanke om hvidvask.

Hvis det vurderes, at der ikke i første omgang er grundlag for en politimæssig efterforskning, men at oplysningerne indikerer, at der kan være tale om en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, sender Hvidvasksekretariatet hos SSK en hvidvaskefterretning til Skattestyrelsens Hvidvaskcenter.

Skattestyrelsen og resten af Skatteforvaltningen anvender herefter efterretningerne i kontrolarbejdet med fx skatte- og momssvig ved uregistreret virksomhed, kæde- og momskarruseller.

Publikationer om hvidvask

2021 blev et rekordår for indsatsen mod hvidvask (juni 2022)
Kontrolindsats mod hvidvask medfører opkrævninger for knap 1,5 mia. kr. (august 2021)