Gå til indhold

Kryptovaluta

Skattekontrol overfor handel med kryptovaluta er nødvendig. Skattestyrelsen har derfor implementeret flere værktøjer for at styrke kontrollen yderligere.

Opdateret marts 2022

Interessen for kryptovaluta har været stigende de seneste år. Kryptovaluta er digitale valutaer, som fx Bitcoin, Ethereum og Cardano. Handlen med kryptovaluta foregår imidlertid uden om de traditionelle banker og regulerede børser, hvilket gør det vanskeligt for Skattestyrelsen at kontrollere transaktionerne. 

Skattestyrelsen har med Skatterådets tilladelse fået adgang til oplysninger fra tre danske vekslingstjenester for handler med kryptovaluta i perioden mellem 2016 og 2018. Derudover har Skattestyrelsen modtaget oplysninger fra en finsk vekslingstjeneste om danske borgeres handler.

Figur 1: Antal kontroller og træfprocent, 2019-2021

""

Kilde: Skattestyrelsen

Siden 2019 har Skattestyrelsen gennemført over 1.000 kontroller af handler med kryptovaluta for at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat af handlerne. Næsten 750 af kontrollerne har ført til, at skatteforholdene efterfølgende er blevet reguleret, fordi der ikke var betalt den korrekte skat, jf. figur 1.

Skattestyrelsens kontrol er samtidig blevet mere effektiv gennem de seneste år. Den såkaldte træfprocent er således steget fra 48 pct. i 2019 til over 70 pct. i årene 2020 og 2021, jf. figur 1.

Når det kommer til kryptovaluta, er det tydeligt, at der har været nogle gevinster gennem årene, som ikke er blevet beskattet korrekt. Derfor har vi styrket vores kontrolindsats, både med tilførslen af flere hænder og mere intelligent og datadreven kontrol.

- Fagdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen

Skattestyrelsens kontroller har resulteret i skatteopkrævninger for over 58 mio. kr. i perioden fra 2019 til 2021. Alene i 2021 blev der udsendt opkrævninger for næsten 30 mio. kr., jf. figur 2.

Figur 2: Skatteopkrævninger på baggrund af kontrol med kryptovaluta, 2019-2021, mio. kr. 

""

Kilde: Skattestyrelsen

Stærkere kontrol med kryptovaluta

Kontrollen af oplysningerne om handler med kryptovaluta er typisk datatung og kræver mange ressourcer. For at styrke indsatsen har Skattestyrelsen blandt andet taget et digitalt kontrolværktøj i brug, der kan hjælpe med nemmere at afkode den omfattende datamængde og udsøge, hvor risikoen for at begå fejl er størst. 

I kombination med det digitale værktøj anvender Skattestyrelsen også viden og oplysninger fra andre kontrolområder. Det kan fx være oplysninger fra bankerne om pengeoverførsler til og fra udlandet, som giver Skattestyrelsen et mere præcist billede af borgere og virksomheders køb og salg af kryptovaluta. 

Endelig er der fra 2021 og frem afsat ekstra ressourcer til at styrke vejledningen på området og til kontrollerne af handel med kryptovaluta som led i regeringens reform af skattekontrollen. 

Publikationer om kryptovaluta

Skattekontrol overfor handel med kryptovaluta er nødvendig (18.03.2022)Kontrol med kryptovaluta resulterer i ekstra skatteopkrævninger (11.02.2021)

Find mere information om kryptovaluta på skat.dk