Gå til indhold

Danskernes skattebetaling

5,3 mio. skattepligtige borgere bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund. Tilsammen betalte de knap 680 mia. kr. i personskatter i 2022. Det samlede provenu fra personskatterne udgør over halvdelen af det samlede årlige skatte- og afgiftsprovenu på omtrent 1.200 mia. kr.

Skattestyrelsen understøtter, at skattepligtige borgere betaler de korrekte skatter til tiden. Det skal være trygt og nemt for borgerne at betale deres skat. Derfor har Skattestyrelsen en effektiv vejlednings- og kontrolindsats integreret i alle dele af skattebetalingen.

Danskernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgernes skattebetaling. Det gøres i to dele – faste nøgletal og et udvalgt tema.

Download hele publikationen om danskernes skattebetaling

Danskernes skattebetaling

Nøgletal

I nøgletallene præsenteres udviklingen i borgernes skattebetaling for indkomstårene 2018 til 2022. Det gælder indtægter fra forskellige skattearter, borgernes præcision i skattebetalingen og deres regelefterlevelse.

Personskatteprovenu

Regelefterlevelse

Fradrag for rejseudgifter

Nøgletal

Tema: Kontrol og vejledning i forbindelse med årsopgørelsen

Skattestyrelsen håndterer hvert år flere millioner årsopgørelser og gør i den forbindelse brug af både tredjepartsindberetninger, digitale kontrolværktøjer samt chatteknologi, der skal gøre det lettere for danskerne at betale korrekt skat.

Den digitale årsopgørelse

Overskydende skat

Digitale kontroller reducerer fejl og snyd

Vejledningshenvendelser

Flere får hjælp på chat

Tema: kontrol og vejledning

Se tidligere publikationer

Danskernes skattebetaling 2022

Danskernes skattebetaling 2022

Danskernes skattebetaling 2021

Danskernes skattebetaling 2021

Danskernes skattebetaling 2020

Danskernes skattebetaling 2020