Gå til indhold

Organisation

Skattestyrelsen er organiseret i syv fagområder

Skattestyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og tæller over 5.000 medarbejdere fordelt over hele landet. Styrelsen er inddelt efter opgaver i syv fagområder.

 

""

 

Person
Fagområdet Person har ansvaret for personskatter og er i kontakt med stort set alle skattepligtige borgere i Danmark hvert eneste år. Dette sker blandt andet i forbindelse med offentliggørelsen af borgernes års- og forskudsopgørelse.

Derudover står Person for vejledning og afregning af personers skatteforhold i ind- og udland samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter og opkrævning af skatter og afgifter hos virksomheder uden SE-nummer.

Erhverv
Fagområdet Erhverv har det overordnede ansvar for skatter og afgifter blandt erhvervsvirksomheder lige fra de mindste mikro-virksomheder uden ansatte til de største virksomheder med mange ansatte.

Det indebærer blandt andet ansvaret for vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter. Arbejdet skal sikre, at erhvervsvirksomhederne betaler de rigtige skatter og afgifter til tiden. Derudover har området det tværgående ansvar for moms- og afgiftsområdet.

Selskab
Fagområdet Selskab har det overordnede ansvar for selskabsskatter lige fra de mindste anpartsselskaber til Danmarks største koncerner. Derudover har området ansvaret for offentlige virksomheder samt fonde og foreninger.

Det indebærer blandt andet ansvaret for vejledning og sagsbehandling vedrørende selskabers skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter, der understøtter, at selskaber, fonde, foreninger og offentlig virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter.

Særlig Kontrol
Fagområdet Særlig Kontrol har det overordnede ansvar for at kontrollere, imødegå og bekæmpe national og international skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet samt understøtte løbende udvikling af en effektiv forebyggelse og kontrol i forhold til skattesvig og international skatteunddragelse.

Området skal bekæmpe og forebygge diverse former for svig fx kædesvig og momskarruseller samt international skatteunddragelse, skattely og bandekriminalitet. Området har et tæt samarbejdet med politi og anklagemyndighed og samarbejder med udenlandske myndigheder på tværs af landegrænser.

Økonomi
Fagområdet Økonomi har det overordnede ansvar for, at Skattestyrelsens økonomi- og virksomhedsstyring lever op til de højeste standarder for statslig styring. Det indebærer blandt andet ansvar for styrelsens budget- og bevillingsarbejde, tværgående produktionsstyring, styrelsens mål- og resultatplaner samt udarbejdelsen af forbedrings- og effektiviseringsanalyser.

Derudover har fagområdet det overordnede ansvar for styrelsens arbejde med en række indtægtsparagraffer i staten, der tilsammen dækker over hovedparten af statens indtægter.

Jura
Fagområdet Jura understøtter ensartet og korrekt regelanvendelse i Skattestyrelsen inden for skat, moms og afgifter og korrekt anvendelse af de forvaltningsretlige og processuelle regler i hele Skatteforvaltningen. Jura forbereder straffesager på hele forvaltningens vegne. Området bidrager med juridisk sparring til de øvrige enheder i Skattestyrelsen, både i generelle spørgsmål og konkrete sager, og understøtter korrekt implementering af ny lovgivning.

Området følger udviklingen i domstolssager og Folketingets Ombudsmands arbejde på Skattestyrelsens område. Jura er også sekretariat for Skatterådet og har ansvaret for de principielle Landsskatteretssager.

Borger- og Virksomhedskontakt
Fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt er ansvarlig for de tværgående opkrævnings- og vejledningsopgaver i Skattestyrelsen, der omfatter alle opkrævningssystemer og en meget stor del af styrelsens direkte kommunikation med skatteyderne. Området skal sikre en korrekt og effektiv opkrævning og afregning af skatter og afgifter hos borgere og virksomheder.

Derudover står området for at besvare generelle henvendelser og yde vejledning til borgere, virksomheder og rådgivere.