Gå til indhold

Indsatsen mod social dumping

""

I temaet sættes der fokus på vejledning mod og kontrol af social dumping. Skattestyrelsen vejleder og kontrollerer i fællesskab med politiet og Arbejdstilsynet steder, hvor der er mistanke om social dumping. Det forsøges løbende at udvikle og forbedre vejledningen om danske skatteforhold, så det bliver nemmere for virksomheder og personer at overholde lovgivningen. Skattestyrelsen kontrollerer samtidig, at virksomheder og personer indberetter korrekt.

Indhold:

Fælles myndighedsindsats mod social dumping
Fokusområder og udvælgelse til kontrol
Kontrol mod social dumping i hele landet
Indsatsen har givet opkrævninger for 1,9 mia. kr.
Flest sager i bygge- og anlægsbranchen
Vejledning i at undgå social dumping
Vejledningssamarbejde på tværs af grænser
Fremtiden for indsatsen mod social dumping