Gå til indhold

Virksomhedernes skattebetaling: Indsatsen mod social dumping

""


Introduktion

Virksomheder betalte knap 470 mia. kr. i skatter og afgifter i 2021. Provenuet fra virksomhederne udgør mere end en tredjedel af det samlede skatte- og afgiftsprovenu på godt 1.200 mia. kr., som bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund. 

Skattestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at virksomhederne betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Det sker blandt andet gennem målrettede vejlednings- og kontrolindsatser.

Virksomhedernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på virksomhedernes skattebetaling. Det gøres i to dele: Faste nøgletal og et udvalgt tema.

Nøgletallene viser en opgørelsen for virksomhedernes skattebetaling – herunder provenuet fra forskellige skatter og afgifter samt virksomhedernes regelefterlevelse.

Til nøgletal

I årets tema sætter vi fokus på Skattestyrelsens indsats mod social dumping. Sammen med politiet og Arbejdstilsynet vejleder og kontrollerer vi de områder, hvor der er mistanke om social dumping.

Vi udvikler og forbedrer hele tiden vejledningen om danske skatteforhold, så det bliver nemmere for virksomheder og personer at overholde lovgivningen. Samtidig kontrollerer vi, at virksomheder og personer indberetter korrekt.

Til tema om indsatsen mod social dumping