Gå til indhold

Graduate i transfer pricing

Kickstart din karriere med et 2-årigt graduateprogram i transfer pricing. Graduateprogrammet består af egne opgaver, sidemandsoplæring, kurser, webinarer og praktikophold.

Programmet henvender sig til dig, som har interesse for international selskabsskatteret, prisfastsættelse af koncerninterne transaktioner og økonomi.

Du vil arbejde med multinationale koncerners internationale skatteforhold, du vil i dit arbejde blive god til at gennemskue internationale koncerners strukturer og forretningsmodeller og få indgående kendskab til en række brancher.

Et individuelt skræddersyet graduateforløb

Som graduate i transfer pricing kommer du til at arbejde med kontrol og vejledning af de største selskaber i Danmark. Koncernintern samhandel udgør i dag mere end 70% af verdenshandlen. Som graduate kan du være med til at sikre, at der prisfastsættes korrekt. Du vil få mulighed for at deltage i revisioner af multinationale koncerner.

Programmet tager to år og har tre praktikperioder af to måneder i hhv. Jura, Værdiansættelse, Kompetent myndighed, Dataanalyse og/eller Selskabsskat. Størstedelen af praktikperioderne er beliggende i Aarhus eller København. Du vil selv beslutte i hvilken af de fem enheder, du ønsker at have dine tre praktikperioder, på den måde kan du præge dit transfer pricingforløb.

Du vil få et skræddersyet kursusforløb, der er tilrettelagt, så du sideløbende arbejder med teori i praksis.

 

Her kan du se et eksempel på forløbet:

Mentorordning

I Skattestyrelsen står dine nye kollegaer altid klar til at hjælpe dig. Men som noget særligt får hver transfer pricing-graduate tilknyttet en fast mentor, som vil følge dig igennem hele programmet. Din mentor kan give sparring i forhold til konkrete arbejdsopgaver, karrieresparring og guide dig igennem din tid som transfer pricing-graduate.

Vi lægger vægt på, at du kan præge beslutningen om, hvilke kvalifikationer din mentor skal have. Vi vil derfor i samarbejde med dig finde en mentor, som vil kunne guide dig bedst muligt igennem det graduateprogrammet. Mentorforløbet skal bidrage til, at du følger dig tryg i den nye rolle og får en god begyndelse på din karriere.

Onboarding

Allerede i tiden inden du træder ind i Skattestyrelsen vil du starte dit onboardingsprogram. Du modtager et link til vores uddannelsesplatform, hvor du får introduktion til koncernens vision, værdier og strategiske pejlemærker.

Vi har planlagt et skræddersyet introforløb, som skal give dig den bedste start på graduateprogrammet, så du får kendskab til styrelsen, fremtidige arbejdsopgaver og fagligt materiale.

Socialt og fagligt netværk

Du og dine med-graduates kommer til at følge samme kurser og vil løbende mødes, så i sammen får skabt et både fagligt og socialt fællesskab. Vi lægger stor vægt på, at man som graduate ikke kun oplever at udvikle sig fagligt, men også bliver en del af et fællesskab, hvor den sociale dimension og den personlige udvikling også vægter tungt.

Se ledige stillinger