Gå til indhold

Kom i praktik i Skattestyrelsen

Som praktikant er du i Skatteministeriets koncern for at lære, og du skal derfor ikke kunne alt på forhånd. Vi tager udgangspunkt i dit faglige niveau og dine kompetencer. Målet er at skabe sammenhæng mellem den viden, de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig gennem studiet, og det du møder hos os i dit praktikforløb.

Som praktikant i Skattestyrelsen kan du forvente et spændende forløb, hvor du får selvstændige opgaver, kobles på konkrete projekter og selv er med til at præge din egen udvikling. Vi har primært praktikanter fra følgende uddannelser:

  • Professionsbachelor i skat
  • Professionsbachelor i offentlig administration
  • Universitetsbachelorer inden for IT, økonomi og jura
  • Kandidatuddannelser inden for IT, økonomi og jura
  • Finansøkonom

Er din uddannelse ikke nævnt på listen ovenfor, kan du søge en praktik i Skattestyrelsen alligevel. Hvis du er interesseret i et praktikforløb hos os som led i din uddannelse, skal du sende os din uopfordrede ansøgning gennem stillingsopslaget herunder. Derefter undersøger vi mulighederne og forsøger at finde det bedste match ud fra dine ønsker og præferencer. Til det har vi brug for en række oplysninger om dig, din uddannelse og dine forventninger.

Læs mere om praktikforløbet i en af Skatteforvaltningens styrelser og ansøg

Praktik i Skattestyrelsen kan være afklarende, opkvalificerende og netværksskabende

Som studerende kan du have tre tilgange til din praktik – eller en blanding af alle tre.

Din praktik kan have et afklarende formål, da praktikken kan være med til at afklare, hvad du gerne vil arbejde med i fremtiden. Et praktikforløb kan desuden være med til at give dig en afklaring på, hvad der er vigtigt for dig, når det kommer til fx arbejdsopgaver, samarbejde og arbejdstider.

Som praktikant i Skattestyrelsen indgår du som en del af et kontor/afdeling på fod med dine kollegaer, og du får dermed mulighed for at bidrage til deres opgaveløsning. Du kan på den måde få erfaring med sagsbehandling, administration eller analyser, som du kan bruge i et fremtidigt job. Praktikken kan dermed være opkvalificerende.

Praktik i Skattestyrelsen kan også være netværksskabende. Du vil i løbet af din praktik komme til at møde mange forskellige mennesker og fagligheder på tværs af styrelsen – og andre styrelser i Skatteforvaltningen. Disse mennesker kan, mens du er i Skattestyrelsen, hjælpe dig med dine konkrete arbejdsopgaver og måske i fremtiden være med til at hjælpe dig til et job.

Et møde med din fremtidige arbejdsplads

Din praktik kan være et møde med en mulig fremtidig arbejdsplads. Som praktikant følger du et skræddersyet forløb sammensat af egne opgaver, e-læringsmoduler, webinarer og en mentorordning med din egen praktikvejleder, der alt sammen er med til at give dig et indtryk af Skattestyrelsen som arbejdsplads.