Gå til indhold

Virksomheder har indbetalt 470 mia. kr.

Satser for skatter og afgifter

Selskabsskat: Satsen var i 2021 på 22 pct. af det skattepligtige overskud i selskabet.

Personskat af overskud: Selvstændigt erhvervsdrivende (ejerne) skal som udgangspunkt betale skat af virksomhedens nettoresultat, hvor satsen afhænger af personlige skatteforhold. I tillæg kan selvstændigt erhvervsdrivende vælge at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, der giver skattemæssige vilkår, som til en vis grad kan sidestilles med selskabernes.

Moms: Satsen udgør 25 pct. af værdien af de solgte varer (salgsmoms), hvor virksomheden kan fratrække den moms, virksomheden selv har betalt ved køb af varer (købsmoms). 

Lønsumsafgift: Der findes i lønsumsafgiftsloven fire forskellige metoder, hvor satser og afgiftsgrundlag varierer. Satsen var i 2021 mellem 3,54 pct. og 15,3 pct. Afgiftsgrundlaget afhænger af metode og omfatter lønsum, omsætning og/eller overskud.

Afgifter: Indbetales af virksomheder, der handler med eller forbruger en række produkter, som er afgiftsbelagte. Afgiftssatsen og -grundlaget varierer mellem forskellige typer af afgifter.