Gå til indhold

Flest fejl med fradrag for rejseudgifter

Da årsopgørelsen åbnede i 2020, mødte borgerne langt færre felter end tidligere. Det skyldes, at Skattestyrelsen lancerede den skræddersyede årsopgørelse, hvor borgerne kun får vist felter, som Skattestyrelsen vurderer, er relevante for den enkelte. Tidligere fik alle borgere vist 66 felter på årsopgørelsen, hvoraf en stor del ikke var relevante for størstedelen af borgerne. I 2020 var listen prioriteret til den enkelte borger, og de har som hovedregel adgang til seks åbne felter.

Med det nye tiltag bliver årsopgørelsen mere overskuelig for borgerne. Samtidig skal det også være med til at mindske risikoen for brugen af forkerte felter eller forsøg på at snyde sig til fradrag, som borgerne ikke er berettiget til.

Den seneste undersøgelse af regelefterlevelsen fra 2020 viser, at borgerne typisk begik fejl med fradrag for udgifter til rejser, håndværkere samt kørsel til og fra arbejde i 2019, jf. tabel 5. Det er felter, som de fleste borgere har åbne på deres årsopgørelse.

Felter på årsopgørelsen hvor der hyppigst er fejl, 2020

Fejltyper

Fejlprocent

Fradrag for rejseudgifter (rejsefradrag)

60 pct.

Udgifter med servicefradrag (håndværkerfradrag)

41 pct.

Befordringsfradrag (kørselsfradrag)

39 pct.

 

60 pct. af de borgere, som indberettede i feltet fradrag for rejseudgifter, begik fejl i 2020. Fradraget indbefatter kost og logi i forbindelse med arbejdsrejser, hvor det ikke er muligt at rejse frem og tilbage hver dag. Anvendelsen af fradraget bygger på en individuel vurdering. Fx havde en borger med faste døgnvagter otte kilometer fra egen bopæl, anvendt rejsefradraget uden at leve op til hverken midlertidighedskriterie, da ansættelsen ikke var tidsbegrænset, eller afstandskriteriet da arbejdsstedet var for tæt på bopælsadressen.

41 pct. begik fejl med håndværkerfradraget i 2020. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til i 2019. Håndværkerfradraget gælder for arbejdsløn i forbindelse med grønne håndværksydelser og ikke for materialer. Fx havde en husejer fratrukket udgifter til nye vinduer og ikke kun den fradragsberettigede arbejdsløn.

39 pct. af de borgere, som indberettede kørselsfradrag, begik i 2020 fejl. Kørselsfradraget kan anvendes, når borgere har mere end 24 km til og fra arbejde. Fx viste en kontrol af kørselsfradraget hos en borger, at der blev indberettet fradrag for flere arbejdsdage, end borgeren kunne indsende bevis for.

Høje fejlprocenter kan indikere, at reglerne kan være komplicerede og svære at gennemskue, eller at nogle borgere fristes til at omgå dem, når de selv kan angive oplysninger i de åbne felter. Derfor har Skattestyrelsen øget både kontrol og vejledning på de tre ovennævnte områder de seneste år.