Gå til indhold

Danskernes skattebetaling

Introduktion

5,2 mio. skattepligtige borgere i Danmark bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund. I 2021 betalte de tilsammen godt 640 mia. kr. i personskatter. Provenuet fra personskatterne udgør mere end halvdelen af det samlede årlige skatte- og afgiftsprovenu på 1.200 mia. kr.

Skattestyrelsen understøtter, at borgerne betaler de korrekte skatter til tiden. Det skal være trygt og nemt for borgerne at betale deres skat. Det sikrer Skattestyrelsen ved at have effektive vejlednings- og kontroltiltag integreret i alle dele af skattebetalingen.

Danskernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgernes skattebetaling. Det gøres i to dele: Faste nøgletal og et udvalgt tema.

I nøgletallene præsenteres udviklingen i borgernes skattebetaling for indkomståret 2017-2021. Det gælder provenu fra forskellige skattearter, borgernes præcision i skattebetalingen og deres regelefterlevelse.

Til nøgletal

Dette års tema retter fokus på den såkaldte 'tredje gruppe' på arbejdsmarkedet. Det er de skatteborgere, der ikke har en traditionel tilknytning til arbejdsmarkedet som enten lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Temaet introducerer den tredje gruppes karakteristika og præsenterer Skattestyrelsens kontrol og vejledning af denne særlige gruppe af skatteydere.

Til tema om den tredje gruppe