Gå til indhold

Flere borgere får overskydende skat tilbage

Alle borgere modtager hvert år en årsopgørelse. Det er en oversigt over borgernes indkomstgrundlag, fradrag og samlede skattebetaling fra det forgangne år. På årsopgørelsen fremgår det, om borgerne har betalt den korrekte skat i forhold til oplysningerne på forskudsopgørelsen. Har borgeren betalt for lidt i skat, skal borgeren betale en restskat. Er der derimod betalt for meget, udbetales den overskydende skat.

Forskudsopgørelsen er borgernes skattebudget for det kommende år. Gennem vejledningsindsatser gør Skattestyrelsen løbende borgerne opmærksomme på vigtigheden af at tilpasse forskudsopgørelsen, når der sker ændringer i deres skatteforhold. Skattestyrelsen har de seneste år under covid-19 særligt haft fokus på de områder, hvor mange borgeres skattebetaling ændrede sig. Det gælder fx kørselsfradraget, der for mange borgere har ændret sig som følge af flere hjemmearbejdsdage.

Siden 2017 har flere borgere med simple skatteforhold, fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere, haft overskydende skat og fået penge tilbage. Antallet af borgere med overskydende skat er steget fra omkring 3,3 mio. i 2017 til over 3,5 mio. i 2021.

I 2021 var der 4,3 mio. borgere med simple skatteforhold. For denne gruppe modtager Skattestyrelsen automatisk mange af borgernes skatteoplysninger direkte fra tredjeparter såsom arbejdsgivere, banker og pensionskasser. I langt de fleste tilfælde er det begrænset, hvad den enkelte borger selv skal oplyse eller foretage af ændringer i forhold til deres skat.

Antallet af borgere med en restskat er samtidig faldet med over 100.000 fra knap 760.000 i 2017 til 650.000 i 2021. Det er på trods af, at mange borgere havde ændrede skatteforhold på grund af covid-19.

Borgere med simple skatteforhold og overskydende eller restskat, 2017–2021

Tusinde personer

2017

2018

2019

2020

2021

Antal borgere med overskydende skat

3.301

3.295

3.432

3.476

3.533

Antal borgere med restskat

757

794

763

676

650

 

I takt med at flere borgere har overskydende skat, bliver der også udbetalt et større beløb i overskydende skat. I 2017 blev der udbetalt godt 14 mia. kr. i overskydende skat, mens der i 2021 blev udbetalt godt 17 mia. kr. Det betyder, at borgerne i gennemsnit har fået godt 500 kr. mere tilbage i 2021, end de gjorde i 2017.

Det samlede beløb i restskat er steget fra godt 3,5 mia. kr. i 2017 til knap 5 mia. kr. i 2021. Udviklingen følger dog ikke det faldende antal borgere med restskat. Det betyder, at borgere med restskat i 2021 havde knap 2.600 kr. mere i restskat, end borgere havde i 2017.

Restskat og overskydende skat i alt, 2017–2021

Mia. kr. (løbende priser)

2017

2018

2019

2020

2021

Overskydende skat

14,2

13,5

15,0

15,8

17,1

Restskat

3,6

3,8

3,0

4,0

4,8

I alt

17,8

17,4

18,1

19,8

21,8

 

Der kan være mange årsager til, at der de seneste år har været en stigning i den samlede overskydende skat og restskat. Blandt andet kan ændringer i borgernes job– eller boligsituation have ændret skatteforholdene i forhold til tidligere.

De seneste år har desuden været påvirket af covid-19, som for mange har betydet flere hjemmearbejdsdage og dermed et lavere kørselsfradrag eller et lavere fradrag for rejseudgifter. Desuden har borgerne i løbet af 2020 og 2021 haft mulighed for at få udbetalt indefrosne feriemidler, som kan have betydning for borgernes skattebetaling. Den forhøjede indtægt kan for nogle borgere have betydet et højere beskæftigelsesfradrag i løbet af året eller betydet, at flere har krydset topskattegrænsen.