Gå til indhold
.

Social dumping: Problemer hos fem virksomheder i København og på Frederiksberg

Årets første landsdækkende aktion mod social dumping afslørede problemer hos fem virksomheder i København og på Frederiksberg. I alt blev syv virksomheder kontrolleret af Skattestyrelsen i forbindelse med aktionen.

Skattestyrelsen har onsdag i sidste uge i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet gennemført årets første landsdækkende aktion mod social dumping. På dagen blev 50 virksomheder kontrolleret over hele landet. I København og på Frederiksberg fik syv virksomheder indenfor byggebranchen besøg.

- I fem af de virksomheder, vi har kontrolleret i København og på Frederiksberg, stødte vi på indikationer på social dumping. De fem virksomheder kan derfor se frem til yderligere kontrol, hvor vi undersøger omfanget og får gjort regningen op.  Vi vurderer umiddelbart, at de udenlandske medarbejdere, der er tilknyttet fire af virksomhederne skal anses for arbejdsudlejede til den danske virksomhed, de udfører arbejde for. Det betyder, at der løbende skal afregnes dansk skat af deres indtægter. Derudover skal vi have tjekket op på ansættelsesforholdene for en person, vi stødte på, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

I forbindelse med årets første landsdækkende aktion mod social dumping har Skattestyrelsen talt med i alt 88 medarbejdere, hvoraf de 68 var udenlandske. 32 af de 50 virksomheder – svarende til 64 pct. - kan se frem til yderligere kontrol. I København og på Frederiksberg talte Skattestyrelsen med 12 medarbejdere, hvoraf 11 var udenlandske.

Fortsat indsats mod social dumping i 2024

Skattestyrelsen udvælger virksomheder til kontrol ud fra de oplysninger, Skattestyrelsen har om virksomhederne, og hvor informationerne indikerer, at der kan være udfordringer med social dumping.

- Social dumping er med til at skabe unfair konkurrence over for de mange virksomheder, der følger reglerne. Derfor har vi under vores kontroller et særligt fokus på, at udenlandske virksomheder og medarbejdere er registreret korrekt og dermed betaler korrekt skat og moms af det arbejde, de udfører i Danmark, siger Ernst O. Nielsen.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet forventer i 2024 at gennemføre otte landsdækkende aktioner mod social dumping samt 40 regionale aktioner.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Fælles myndighedsindsats mod social dumping

Skattestyrelsen har siden 2012 indgået i en fælles myndighedsindsats mod social dumping sammen med Arbejdstilsynet og politiet. Formålet er at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og følger den danske lovgivning samt forebygger konkurrenceforvridning blandt virksomheder, der anvender udenlandske underleverandører og ansatte.

Indsatsen sker gennem målrettede fælles kontrolaktioner mod brancher og virksomheder, hvor der vurderes at være risiko for svindel fx på byggepladser, restauranter, gartnerier, rengøring og i landbruget. Som led i indsatsen gennemfører de tre myndigheder en række fælles kontrolaktioner. I 2024 er det planen at gennemføre otte landsdækkende aktioner samt en række regionale aktioner.

Skattestyrelsens rolle i myndighedssamarbejdet er at kontrollere, om udenlandske virksomheder og arbejdstagere er registreret korrekt i forhold til moms og skat, samt om moms og skat er angivet og betalt korrekt.

Skattestyrelsen har som led i indsatsen mod social dumping fra 2015 til og med første halvår af 2023 sendt regninger for knap 2,1 mia. kr. Alene i første halvår 2023 gennemførte Skattestyrelsen knap 1.600 kontroller og udstedte regninger for godt 241 mio. kr.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping på sktst.dk/socialdumping