Gå til indhold

Designer fuel

Siden 2018 har Skattestyrelsen indgået i en fælleseuropæisk indsats, der arbejder for at afsløre formodet svindel med det såkaldte designer fuel. Konkret har indsatsen fx ført til en målrettet kontrolaktion i 2019 og medført skatteopkrævninger for knap 240 mio. kr.

Opdateret januar 2021

Skattestyrelsen har siden 2018 samarbejdet med Europol og en række lande om at stoppe formodet svindel med designer fuel og unddragelse af moms og afgifter på tværs af landegrænser. Svindel med designer fuel begås af olieproducenter, der fremstiller designer fuel under betegnelsen smøreolie, men videresælger produktet som motorbrændstof. Da smøreolie beskattes lavere end brændstof, prøver producenterne på denne måde at omgå reglerne og ikke betale korrekt afgift.

Den fælleseuropæiske indsats mod designer fuel består i at afdække og indhente oplysninger om, hvorvidt der fremstilles afgiftspligtige olieprodukter, som bliver solgt uden korrekt  afgiftsberegning rundt om i Europa. Dette sker blandt andet ved at foretage analyser af de fremstillede produkter og dermed sikre, at der bliver betalt korrekte afgifter.

I 2018 og 2019 førte kontrolindsatsen samlet set til en kortlægning af mere end 50 mio. liter designer fuel produceret i Danmark. Dette har medført udstedelse af skatteopkrævninger for knap 240 mio. kr. til de ansvarlige olieproducenter.

Tabel 1. Resultat af kontrolindsatsen mod danske olieproducenter, 2018-2019

 

Kilde: Skattestyrelsen


Afgiftssvindel med designer fuel

Designer fuel er et blandingsprodukt, der typisk består af mineralsk olie, regenereret smøreolie og anden teknisk olie – det vil sige olie, som er manuelt fremstillet og ikke naturligt udvundet.  Det er sådan, betegnelsen designer fuel er opstået. I EU betales der olieafgift af fossile brændstoffer og andre produkter, som kan anvendes til motorbrændstof. Smøreolieprodukter er derimod pålagt en lavere afgift, hvis det anvendes i situationer, hvor der ikke sker forbrænding, fx som smøremiddel, kølemiddel, slipmiddel eller som tilsætning til asfalt.

Ved at påstå, at blandingen er et smøreolieprodukt fremfor et motorbrændstof, forsøger olieproducenterne således at snyde med afgifter.


Sådan bekæmpes formodet svindel med designer fuel

Det målrettede europæiske samarbejde består i at følge aktiviteterne fra fremstilling til levering af blandingsprodukterne, og løbende dele informationer mellem kontrolmyndigheder i de deltagende EU-medlemslande. På baggrund af oplysningerne forsøger landene at kortlægge ruten og den endelige modtager af designer fuel. I alt deltager 22 lande i det fælleseuropæiske  samarbejde.

Skattestyrelsens opgave består således i at kortlægge aktiviteterne fra danske selskabers handel med designer fuel. Dette sker blandt andet ved at indhente informationer om fx tankbilers rute i Danmark, samt ved at foretage analyser af blandingsproduktet fra tankanlæg og tankbiler. Indsatsen er sket i samarbejde Rigspolitiet og Toldstyrelsen.

På baggrund af det fælleseuropæiske samarbejde kunne der planlægges en konkret aktion i 2019, som Skattestyrelsen i samarbejde med andre danske myndigheder stod i spidsen for. Aktionen resulterede i, at de danske myndigheder stoppede 30 tankbiler med hver 30.000 liter designer fuel, der var kørt fra danske lagre med henblik på videresalg uden korrekt afgift.  Resultatet af aktionen er en del af de samlede resultater i Danmark i 2018 og 2019, hvor man har afsløret 50 mio. liter olie, svarende til skatteopkrævninger for 240 mio. kr.

Ud af de 22 lande, der er en del af myndighedssamarbejdet, deltog Sverige, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene og Storbritannien i
pågældende aktion i Danmark. Det viser vigtigheden af et tæt og løbende samarbejde, hvor involverede lande hurtigt kan træde til.

 

Publikationer om designer fuel:

Designer Fuel (27.01.2021)