Gå til indhold

Borgernes pendling 2022

I 2022 registrerede de borgere, som har brugt værktøjet på TastSelv til at beregne kørselsfradrag og overført det til Årsopgørelsen, samlet fradrag for godt 151 mio. arbejdsdage og en pendlingsafstand på over 11 mia. kilometer til og fra arbejdet. For hver borger med kørselsfradrag svarer det til, at de i gennemsnit pendlede knap 13.000 kilometer fordelt på 167 arbejdsdage.

Dermed pendlede borgerne i gennemsnit omkring 76 kilometer, hver gang de kørte til og fra deres arbejdsplads, jf. figur 2.

Godt 170.000 borgere, der har taget fradrag for befordring i 2022, er nye pendlere, der ikke har fået fradraget de to foregående år. Der er dermed mange nye pendlere, der hvert år skal være opmærksomme på at registrere deres fradrag.

Figur 1. Nøgletal for borgernes pendling 2022

""
Kilde: Skattestyrelsen

Kørselsfradrag gjort lettere

Som en hjælp til borgerne har Skattestyrelsen udviklet et værktøj, der skal gøre det lettere at beregne og oplyse kørselsfradraget. I værktøjet kan borgerne angive deres bopæls- og arbejdsadresse samt antallet af dage med kørsel. På baggrund heraf beregnes fradraget, som overføres direkte til borgernes forskuds- og årsopgørelse.

Baseret på oplysninger fra borgere med simple skatteforhold, som fx lønmodtagere, borgere i løntilskudsjob, studiejob eller lønnede praktikophold, er det muligt at kortlægge pendlingen for knap 910.000 borgere og dermed for langt de fleste borgere, som årligt har et kørselsfradrag.


Sjællændere og odenseanere pendler længere end de fleste

Der er relativt store geografiske forskelle i borgernes gennemsnitlige antal kørte kilometer. Særligt pendler borgerne i de syd- og vestsjællandske kommuner samt odenseanerne lange distancer, når de skal til og fra arbejdspladsen. I gennemsnit pendler de 91 kilometer eller mere, jf. figur 4.

Til sammenligning pendler borgerne i dele af de nordsjællandske kommuner og Københavns omegnskommuner i gennemsnit under 60 kilometer, jf. figur 4. Som eksempel pendler borgerne i Vordingborg og Odense Kommune dermed tæt på eller dobbelt så langt som borgerne i Lyngby-Taarbæk og Bornholms Kommune.

Figur 2. Gennemsnitligt antal kørte km pr. arbejdsdag fordelt på kommuner, 2022

""
Anm.: (1) Borgerne i kommunerne med færrest km er vist med den lyse nuance. Den mørke nuance viser kommunerne med flest km. (2) Opgørelsen dækker over borgere med simple skatteforhold, der har oplyst om deres kørselsfradrag på TastSelv for indkomståret 2022. Kilde: Skattestyrelsen

 

Arbejdsdage med pendling afhænger af bopælen

Borgerne med flest arbejdsdage med kørselsfradrag kan blandt andet findes i en række sjællandske kommuner fra Halsnæs og Gribskov i nord til Faxe og Stevns i syd, Nordfyns og Assens Kommune på Fyn samt i enkelte jyske kommuner som Haderslev, Vejen, Vesthimmerland og Brønderslev. Fælles for borgerne i disse kommuner er, at de i gennemsnit havde 175 eller flere arbejdsdage med kørselsfradrag i 2022.

Borgerne med færrest arbejdsdage med kørselsfradrag findes i en række ø-kommuner som Samsø, Fanø, Ærø og Læsø samt kommunerne tæt på de største byer som København, Aarhus og Odense. Her havde borgerne i gennemsnit under 141 arbejdsdage med kørselsfradrag i 2022, jf. figur 5.

De flittigste pendlere i 2022 kom fra Ishøj Kommune - de havde i gennemsnit 83 dage mere på arbejdspladsen end borgere i Læsø Kommune, som havde færrest dage med fradrag.

Figur 3. Antal arbejdsdage med kørselsfradrag i gennemsnit, 2022

""
Anm.: (1) Borgerne i kommunerne med færrest km er vist med den lyse nuance. Den mørke nuance viser kommunerne med flest km. (2) Opgørelsen dækker over borgere med simple skatteforhold, der har oplyst om deres kørselsfradrag på TastSelv for indkomståret 2022. Kilde: Skattestyrelsen