Gå til indhold

4 ud af 5 borgere skal have penge tilbage i skat

Borgere, der har betalt for meget i skat i indkomståret 2023, vil fra den 12. april få udbetalt overskydende skat. I alt skal 25,7 mia. kr. tilbagebetales.

Årsopgørelsen er borgernes oversigt over deres indkomst, fradrag og den samlede skattebetaling fra det seneste indkomstår. Borgerne har efter åbningen af årsopgørelsen i marts kunnet se, om de har betalt for meget eller for lidt i skat i det forgangne år.

På årsopgørelsen kan borgerne få overblik over deres indkomst, fradrag og den samlede skattebetaling fra det seneste indkomstår. Årsopgørelsen for indkomståret 2023 åbnede i marts, og siden har borgerne kunnet se, om de har betalt for meget eller for lidt i skat i det forgangne år. Har man betalt for meget, vil langt de fleste borgere få den overskydende skat udbetalt den 12. april 2024.

Omkring 3,9 mio. borgere har samlet set betalt 25,7 mia. kr. for meget i skat i indkomståret 2023. Det svarer til en gennemsnitlig overskydende skat på 6.585 kr., jf. figur 1. Det betyder samtidig, at knap fire ud af fem borgere skal have penge tilbage i skat. Samtidig skal godt 700.000 borgere betale i alt 6,7 mia. kr. i restskat, da de har betalt for lidt i skat.

Figur 1: Nøgletal for udbetalingen af overskydende skat for indkomståret 2023

""

Anm.: Datagrundlaget indeholder oplysninger om ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen foretaget af de borgere, der har dannet deres årsopgørelse til og med den 5. april 2024. Tallet vil ændre sig, da fristen for at rette årsopgørelsen er den 1. maj 2024 eller den 1. juli 2024 for borgere med et oplysningsskema fx selvstændige og borgere med udenlandsk indtægt eller ejendom.
Kilde: Skattestyrelsen

Til sammenligning udbetalte Skattestyrelsen sidste år ca. 25,3 mia. kr. (2023-niveau) til 3,8 mio. borgere.

Region Hovedstaden skal have mest tilbage i overskydende skat

Udbetalingen af den overskydende skat fordeler sig jævnt mellem regionerne. Alligevel er det borgerne i Region Hovedstaden, der i gennemsnit skal have det største beløb i overskydende skat tilbagebetalt. Her skal godt 1,2 mio. borgere i gennemsnit have 7.040 kr. tilbage i overskydende skat. Omvendt er den gennemsnitlige overskydende skat lavest i Region Syddanmark, hvor knap 830.000 borgere i gennemsnit har overskydende skat for 6.205 kr., jf. figur 2.

Regionale og kommunale fordelinger

Borgerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit det største beløb i overskydende skat. Godt 1,2 mio. borgere i hovedstaden kan se frem til et beløb på i gennemsnit 7.538 kr. Lidt lavere ligger Region Syddanmark, hvor borgerne har den laveste overskydende skat i gennemsnit. Her kan over 810.000 borgere se frem til en overskydende skat for 6.085 kr. i gennemsnit, jf. figur 2.

Figur 2: Regional fordeling af overskydende skat for indkomståret 2023

""

Kilde: Skattestyrelsen

Der kan dykkes ned i den overskydende skat i alle kommuner på Skattestyrelsens hjemmeside. Her er også en opgørelse af antallet af borgere med restskat og det samlede beløb i restskat fordelt på de enkelte kommuner.

Langt de fleste får udbetalt den overskydende skat 12. april

For de borgere, der har betalt for meget i skat, kan langt de fleste se den overskydende skat på deres konto fra den 12. april. Det gælder dog ikke for borgere, som har en gæld til det offentlige, hvor den overskydende skat først vil blive brugt til at afdrage på gælden. Hvis den overskydende skat er stor nok til at dække gælden, vil det resterende beløb blive udbetalt til borgeren efterfølgende.

Derudover kan Skattestyrelsen tilbageholde store beløb i overskydende skatter, hvis de skal undergå manuel kontrol inden udbetaling, eller hvis borgerne mangler at give nogle oplysninger på deres årsopgørelse. Det vil fremgå på borgernes årsopgørelse, hvis ikke de får den overskydende skat udbetalt med det samme.