Gå til indhold

Skatteforvaltningens whistleblowerstatistik

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet.

Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse. Oplysningerne for den 1. maj 2023 til den 31. oktober 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Whistleblowerstatistisk for Skatteforvaltningen for perioden 1. maj 2023 - 31. oktober 2023

 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
13 1 13 0

Mistanke om inddragelse af usaglige hensyn ved udnævnelser og tildelinger af løntillæg.

Kilde: Skatteforvaltningen

Whistleblowerstatistisk for Skatteforvaltningen for perioden 1. november 2022 - 31. april 2023

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
14 21 13 0

Mistanke om uberettiget udnævnelse.

Mistanke om overtrædelse af udbudsreglerne.

1: Hvoraf én realitetsbehandlet indberetning er afvist. Den anden indberetning er fortsat under realitetsbehandling.
Kilde: Skatteforvaltningen