Gå til indhold

Skattestyrelsens direktion

Vores direktion består af direktør Merete Agergaard og syv fagdirektører med ansvar for styrelsens respektive fagområder. Hent pressefotos af direktionen her

 

Merete Agergaard, Direktør

 

Merete Agergaard er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har mange års erfaring som topchef. Merete Agergaard blev konstitueret direktør for SKAT i 2016.
Ved etableringen af Skatteforvaltningens nye styrelser i juli 2018 tiltrådte Merete Agergaard som direktør for Skattestyrelsen. Før hun kom til SKAT var Merete Agergaard blandt andet direktør for Arbejdsskadestyrelsen og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet.

CV

2018 - : Direktør for Skattestyrelsen
2016 - 2018: Konstitueret direktør for SKAT
2014 - 2016: Direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet
2009 - 2014: Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet
1999 - 2009: Koncern HR og Kommunikationschef, Miljøministeriet
Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1992

 

 

​Steen Bechmann Jacobsen, Fagdirektør Særlig Kontrol

 

Steen Bechmann Jacobsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har tidligere været chefanklager og vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. I Skattestyrelsen er Steen Bechmann Jacobsen ansvarlig for Særlig Kontrol, der har til opgave at kontrollere, imødegå og bekæmpe skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet på både nationalt og internationalt niveau.

CV

2018 -: Fagdirektør for Særlig Kontrol, Skattestyrelsen
2016 - 2018: Chefanklager, Statsadvokaten for SØIK
2015 - 2016: Vicestatsadvokat og stabschef, Statsadvokaten for SØIK
2012 - 2015: Advokaturchef, Københavns Politi
2010 - 2012: Advokaturchef, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Uddannelse: Cand.jur. 1999

Læs et kort interview med Steen Bechmann Jacobsen

 

 

Kenneth Joensen, Fagdirektør Selskab

 

Kenneth Joensen er uddannet cand.jur. og har bred ledelseserfaring fra Rigspolitiet, ATP og Finans Danmark. I Skattestyrelsen er Kenneth Joensen direktør for fagområdet Selskab, der har ansvaret for selskabsskatter, hvilket omfatter de mindste anpartsselskaber så vel som de største koncerner i Danmark. Selskab varetager vejledning og sagsbehandling vedrørende skatteforhold samt kontrolaktiviteter, der understøtter betaling af korrekte skatter fra selskaber, fonde, foreninger og offentlige virksomheder. Selskab har endvidere ansvaret for håndtering af udbytteskatteområdet.

CV

2018 - : Fagdirektør Skattestyrelsen, Selskab
2015 - 2018: Juridisk direktør, Finans Danmark
2012 - 2015: Chefjurist, ATP
2007 - 2012: Vicepolitimester, Rigspolitiet
2006 - 2007: Advokat, Viltoft Høberg Petersen
2000 - 2006: Fuldmægtig, Justitsministeriet og Rigspolitiet
Uddannelse: Cand.jur. 2000

Læs et kort interview med Kenneth Joensen

 

 

Thomas Hjortenberg, Fagdirektør Erhverv

 

Thomas Hjortenberg er uddannet cand.scient.pol., og har solid kommunal og ministeriel erfaring fra Finansministeriet og Københavns Kommune til Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. I Skattestyrelsen kombinerer Thomas Hjortenberg sin erfaring til at lede fagområdet Erhverv. Erhvervsområdet omfatter blandt andet vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter.

CV

2019 - : Fagdirektør, Erhverv
2017 - 2019: Vicedirektør, Arbejdstilsynet
2013 - 2016: Kontorchef, Beskæftigelsesministeriet
2010 - 2013: Sekretariatschef, Københavns Kommune
2009 - 2009: Kontorchef, Københavns Kommune
2007 – 2008: Chefkonsulent, Københavns Kommune
2006 - 2007: Fuldmægtig, Finansministeriet
2004 - 2006: Konsulent, Deloitte
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2004

Læs et kort interview med Thomas Hjortenberg

 

 

Karin Bergen, Fagdirektør Person

 

Karin Bergen har fra sit lange karriereforløb i Skatteforvaltningen erfaring med stort set alle skattefaglige og organisatoriske områder. Som direktør for fagområdet Person er Karin Bergen ansvarlig for personskatter, der omfatter mere end halvdelen af de samlede skatteindtægter.

CV

2018 - : Fagdirektør, Person
2016 - 2018: Konstitueret direktør for Kundeservice, SKAT
2015 - 2016: Underdirektør for Udland, SKAT
2012 - 2015: Underdirektør for Vejledning, SKAT
2009 - 2012: Regionsdirektør, SKAT Syddanmark
Uddannelse: Diplom og lederuddannet.

Læs et kort interview med Karin Bergen​

 

 

Thomas Lund Kristensen, Fagdirektør Økonomi

 

Thomas Lund Kristensen er uddannet cand.scient.pol., og tidligere direktør i Arbejdsskadestyrelsen og Københavns Kommune. Som direktør for Skattestyrelsens økonomiområde er det Thomas Lund Kristensens ansvar, at økonomi- og virksomhedsstyringen lever op til de højeste standarder for statslig styring.

CV

2018 - : Fagdirektør, Økonomi
2017 - 2018: Underdirektør i SKAT, Økonomi
2016 - 2017: Direktør i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
2016 - 2016: Konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen
2014 - 2016: Vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen
2008 - 2013: Kontorchef i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2002

Læs et kort interview med Thomas Lund Kristensen

 

 

David Fjord Nielsen, fagdirektør Borger- og Virksomhedskontakt

 

David Fjord Nielsen er uddannet cand.scient.pol. og har en bred ledelsesmæssig erfaring fra blandt andet Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Civilstyrelsen. I Skattestyrelsen er David Fjord Nielsen direktør for fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt, der har ansvaret for de tværgående opkrævnings- og vejledningsopgaver i Skattestyrelsen. Opgaverne er kendetegnet ved at omfatte en meget stor del af Skattestyrelsens direkte kommunikation med skatteyderne.

CV

2021 - : Fagdirektør Borger- og Virksomhedskontakt
2020 – 2021: Ekstern konsulent, Økonomistyrelsen
2017 – 2019: Afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet
2016 – 2017: Vicedirektør i Miljøstyrelsen
2014 – 2016: Vicedirektør i Naturstyrelsen
2012 – 2014: Økonomichef i Civilstyrelsen, Justitsministeriet
2012: Chefkonsulent, Moderniseringsstyrelsen
2006 – 2012: Fuldmægtig og specialkonsulent, Finansministeriet
2006: Fuldmægtig, Økonomistyrelsen
Uddannelse: Cand. Scient.Pol. 2006, Master of Science, comparative politics 2005.

Læs et kort interview med David Fjord Nielsen

 

 

Jens Teilberg Søndergaard, fagdirektør Jura

 

Jens Teilberg Søndergaard er uddannet cand.jur. og har tidligere blandt andet været afdelingschef for Lovafdelingen i Justitsministeriet og kommitteret i juridiske spørgsmål i Statsministeriet og senest partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. I Skattestyrelsen er Jens Teilberg Søndergaard direktør for fagområdet Jura, der understøtter en ensartet og korrekt regelanvendelse i Skattestyrelsen inden for områderne skat, moms og afgifter, bl.a. ved at opdatere Den juridiske vejledning, og i Skatteforvaltningen inden for de processuelle regler. Jura varetager desuden straffesagsopgaven på vegne af hele Skatteforvaltningen.

CV

2021 - : Fagdirektør for Jura hos Skattestyrelsen
2020 – 2021: Partner hos Poul Smith/Kammeradvokaten
2015 – 2020: Afdelingschef i lovafdelingen, Justitsministeriet
2013 – 2015: Kommitteret i juridiske spørgsmål i Statsministeriet
2010 – 2013: Kontorchef i Justitsministeriet
Uddannelse: Cand.jur. 1999, Ph.d. 2003

Læs et kort interview med Jens Teilberg Søndergaard