Gå til indhold

Skattestyrelsens direktion

Vores direktion består af direktør Merete Agergaard og syv fagdirektører med ansvar for styrelsens respektive fagområder. Hent pressefotos af direktionen her.

 

Merete Agergaard, direktør

Merete Agergaard, direktør

 

Merete Agergaard er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har mange års erfaring som topchef. Merete Agergaard blev konstitueret direktør for SKAT i 2016.
Ved etableringen af Skatteforvaltningens nye styrelser i juli 2018 tiltrådte Merete Agergaard som direktør for Skattestyrelsen. Før hun kom til SKAT var Merete Agergaard blandt andet direktør for Arbejdsskadestyrelsen og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet.

CV

2018 - : Direktør for Skattestyrelsen
2016 - 2018: Konstitueret direktør for SKAT
2014 - 2016: Direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet
2009 - 2014: Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet
1999 - 2009: Koncern HR og Kommunikationschef, Miljøministeriet
Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1992

Læs et kort interview med Merete Agergaard

 

​Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør, Særlig Kontrol

​Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør, Særlig Kontrol

 

Steen Bechmann Jacobsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har tidligere været chefanklager og vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. I Skattestyrelsen er Steen Bechmann Jacobsen ansvarlig for Særlig Kontrol, der har til opgave at kontrollere, imødegå og bekæmpe skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet på både nationalt og internationalt niveau.

CV

2018 -: Fagdirektør for Særlig Kontrol, Skattestyrelsen
2016 - 2018: Chefanklager, Statsadvokaten for SØIK
2015 - 2016: Vicestatsadvokat og stabschef, Statsadvokaten for SØIK
2012 - 2015: Advokaturchef, Københavns Politi
2010 - 2012: Advokaturchef, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Uddannelse: Cand.jur. 1999

Læs et kort interview med Steen Bechmann Jacobsen

 

Thomas Lund Kristensen, fagdirektør, Økonomi

Thomas Lund Kristensen, fagdirektør, Økonomi

 

Thomas Lund Kristensen er uddannet cand.scient.pol., og tidligere direktør i Arbejdsskadestyrelsen og Københavns Kommune. Som direktør for Skattestyrelsens økonomiområde er det Thomas Lund Kristensens ansvar, at økonomi- og virksomhedsstyringen lever op til de højeste standarder for statslig styring.

CV

2018 - : Fagdirektør, Økonomi
2017 - 2018: Underdirektør i SKAT, Økonomi
2016 - 2017: Direktør i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
2016 - 2016: Konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen
2014 - 2016: Vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen
2008 - 2013: Kontorchef i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2002

Læs et kort interview med Thomas Lund Kristensen

 

David Fjord Nielsen, fagdirektør, Borger- og Virksomhedskontakt

David Fjord Nielsen, fagdirektør, Borger- og Virksomhedskontakt

 

David Fjord Nielsen er uddannet cand.scient.pol. og har en bred ledelsesmæssig erfaring fra blandt andet Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Civilstyrelsen. I Skattestyrelsen er David Fjord Nielsen direktør for fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt, der har ansvaret for de tværgående opkrævnings- og vejledningsopgaver i Skattestyrelsen. Opgaverne er kendetegnet ved at omfatte en meget stor del af Skattestyrelsens direkte kommunikation med skatteyderne.

CV

2021 - : Fagdirektør Borger- og Virksomhedskontakt
2020 – 2021: Ekstern konsulent, Økonomistyrelsen
2017 – 2019: Afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet
2016 – 2017: Vicedirektør i Miljøstyrelsen
2014 – 2016: Vicedirektør i Naturstyrelsen
2012 – 2014: Økonomichef i Civilstyrelsen, Justitsministeriet
2012: Chefkonsulent, Moderniseringsstyrelsen
2006 – 2012: Fuldmægtig og specialkonsulent, Finansministeriet
2006: Fuldmægtig, Økonomistyrelsen
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2006, Master of Science, comparative politics 2005

Læs et kort interview med David Fjord Nielsen

 

Johanne Lykke Aggergaard, fagdirektør, Erhverv

Johanne Lykke Aggergaard, fagdirektør, Erhverv

 

Johanne Lykke Aggergaard tiltrådte pr. 1. februar 2024 stillingen som fagdirektør for Erhverv. Johanne er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som direktør for IT og Digitalisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Før det var hun underdirektør i Økonomi i Skattestyrelsen i perioden 2018 til 2021. Fagområdet Erhverv omfatter blandt andet vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter.

CV

2024 - : Fagdirektør for Erhverv hos Skattestyrelsen
2021 - 2024: Direktør for IT og Digitalisering, Kriminalforsorgen
2018 - 2021: Underdirektør, Økonomi, Skattestyrelsen
2017 - 2018: Kontorchef, Økonomi, SKAT
2015 - 2017: Kontorchef, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning, Socialstyrelsen 
2014 - 2015: Kontorchef, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2004

Læs et kort interview med Johanne Lykke Aggergaard


Jan Møller Mikkelsen, fagdirektør, Person

Jan Møller Mikkelsen, fagdirektør, Person

 

Jan Møller Mikkelsen er direktør for fagområdet Person, hvor der er ca. 1100 medarbejdere fordelt på lokationer i Jylland, på Fyn og Sjælland. Medarbejderne i Person bidrager til at sikre, at over halvdelen af finansieringen af det danske velfærdssystem kommer ind via personskatter.

CV

2024 - : Fagdirektør for Person, Skattestyrelsen
2020 – 2023: Underdirektør, Person, Skattestyrelsen
2018 – 2019: Vicedirektør, Sikkerhedsstyrelsen
2016 – 2018: Kontorchef, Sikkerhedsstyrelsen
2010 – 2015: Tilsynsdirektør, Arbejdstilsynet
2004 – 2009: Centerchef, Arbejdstilsynet
Uddannelse: MBA, Masters in Management of Technology 2003, Aalborg Universitet;
Advanced Business Development 2009, Center for Ledelse.

Læs et kort interview med Jan Møller Mikkelsen

 

Katrine Ledam Rasmussen, konstitueret fagdirektør, Jura

Katrine Ledam Rasmussen, konstitueret fagdirektør, Jura

 

 

Sine Louise Iversen, fagdirektør, Selskab

Sine Louise Iversen, fagdirektør, Selskab

 

Sammen med medarbejderne i Selskab, der arbejder fra lokationer i Jylland, på Fyn og Sjælland, er Sine Louise Iversen ansvarlig for beskatningen af selskaber og for håndteringen af udbytterefusionsområdet. Det er en arbejdsopgave, der giver Sine følelsen af at være med til at løse en vigtig samfundsopgave.

CV

2024- : Fagdirektør for Selskab, Skattestyrelsen
2020-2024: Områdedirektør, Kriminalforsorgen
2016-2020: Tilsynsdirektør, Arbejdstilsynet
2013-2016: Kontorchef, Sundhed & Trivsel, Aarhus Kommune
Uddannelse: Cand.scient.pol (2003). Master i offentlig ledelse (2019).

Læs et kort interview med Sine Louise Iversen