Gå til indhold

Skattestyrelsen udskyder ekstraordinært selskabernes oplysningsfrist til 25. august

Nogle selskaber oplever udfordringer med it-systemet, når det årlige oplysningsskema skal indsendes til Skattestyrelsen. Dette medfører risiko for, at det ikke er alle selskaber, der vil kunne overholde oplysningsfristen den 30. juni. Derfor udskydes fristen med otte uger.

Skattestyrelsen har konstateret, at der er tekniske udfordringer i systemet TastSelv Sel-skabsskat (DIAS), som selskaber og fonde benytter, når de indsender oplysninger til Skattestyrelsen.

For at sikre at alle selskaber har mulighed for at indberette inden for fristen, ser Skattestyrelsen sig derfor nødsaget til at udskyde oplysningsfristen for selskaber. Fristen udskydes med otte uger. Det vil sige, at fristen udskydes fra fredag den 30. juni 2023 til fredag den 25. august 2023.

- Det er en virkelig ærgerlig situation, som vi helst havde været foruden. Sammen med vores it-leverandør og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi brugt mange ressourcer på at bringe systemet op på det rette niveau. Vi har da også set løbende forbedringer de seneste uger, men systemet yder fortsat ikke tilfredsstillende. Så for at give selskaberne rimelige vilkår har vi besluttet at give dem længere tid til at indsende oplysninger til os, siger selskabsskattedirektør Kenneth Joensen, Skattestyrelsen.

Den konkrete frist, der rykkes, angår selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, altså med udløb den 31. december. Selskaberne havde oprindeligt frist d. 30. juni 2023. Den nye frist er fredag den 25. august 2023.

De tekniske udfordringer viser sig for selskaberne ved uhensigtsmæssigt lange svartider, når de arbejder i systemet, og der er også selskaber, der pludseligt mister forbindelsen til systemet, mens de er i gang med at indsende oplysninger.

- Jeg har forståelse for, at den udskudte oplysningsfrist kan give udfordringer for selskabernes planlægning her op imod sommerferien. Det beklager vi naturligvis, særligt i lyset af at vi også sidste år besluttede at udskyde fristen efter en større driftsforstyrrelse på NemID. Men med de forstyrrelser, vi kan se lige nu, mener vi, at det mest ansvarlige at gøre er at give selskaberne mere tid til at indsende oplysningerne til os, siger Kenneth Joensen, der fortsætter:

- Men jeg vil dog fortsat gerne opfordre til, at man indsender snarest muligt. Så undgår vi evt. propper i systemet op til den nye frist i august.

Det er væsentligt at bemærke, at oplysningsfristen for borgere og selvstændige erhvervsdrivende (skattekontrollovens §§ 10-11) med frist den 1. juli 2023 fastholdes som hidtil. Der har ikke været udfordringer med indberetninger i Skattestyrelsens øvrige systemer i relation til denne frist. 

Det er altså kun selskaber med oplysningsfrist den 30. juni (skattekontrollovens § 12, stk. 1), der får forlænget fristen med otte uger. Med henvisning til skattekontrolloven vil Skattestyrelsen anse oplysningerne som rettidigt indgivet frem til mandag den 28. august 2023 inden kl. 9.00.

Fristen for indgivelse af dokumentation efter skattekontrollovens § 39, stk. 3, forlænges tilsvarende med otte uger, jf. skattekontrollovens § 14, stk. 3.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsens frist for indsendelse af årsrapport for selskaber med regnskabsafslutning den 31. december 2022, fortsat er den 30. juni 2023.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818