Skattestyrelsen har taget skridt til at kontrastævne forligsparter for manglende overholdelse af forlig fra 2019 i udbyttesagen

Fire år efter, at Skattestyrelsen indgik et forlig i udbyttesagen, vil styrelsen rejse krav mod flere af forligsparterne. Årsagen er, at restbetalingen ikke blev betalt til den aftalte betalingsfrist 28. maj 2023.

Skattestyrelsen indgik i maj 2019 et forlig på ca. 1,6 mia. kr. med 61 pensionsplaner og en række dertil tilknyttede selskaber og personer. Skattestyrelsen har siden forligets indgåelse modtaget samlet ca. 1 mia. kr. Den resterende del af forligssummen – som tre af forligsparterne hæfter for – forfaldt til betaling den 28. maj 2023.

Den resterende del af forligssummen er ikke betalt til tiden. Skattestyrelsen har derfor taget de første skridt til at gøre krav gældende mod de tre forligsparter ved Retten i New York for misligholdelse af forligsaftalen.

- Det er Skattestyrelsens opfattelse, at SKAT i perioden fra 2012 til 2015 blev udsat for svig med refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat for ca. 12,7 mia. kr. Vores opgave er – som den hele tiden har været – at få så mange af de 12,7 mia. kr. tilbage til den danske statskasse som muligt. Forliget var en rigtig god aftale for Skattestyrelsen, og vi har indtil nu også haft en berettiget forventning om, at parterne ville leve op til deres betalingsforpligtelse. Men vi kan nu konstatere, at vi ikke har modtaget de sidste penge. Derfor tager vi retlige skridt til at håndhæve aftalen, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Steen Bechmann Jacobsen.

Skattestyrelsen blev den 24. marts i år stævnet ved Retten i New York af to af de tre forligsparter, som skal svare den resterende del af forligssummen.

Påstanden fra modparten er, at Skattestyrelsen har misligholdt forligsaftalen ved ikke skriftligt at orientere politiet om forligets indgåelse. Denne påstand er dog ikke korrekt, og Skattestyrelsen gør derfor indsigelser mod denne fejlagtige påstand.

- I forlængelse af den stævning styrelsen er blevet mødt med om misligholdelse af forligsaftalen vil Skattestyrelsen rette et modkrav for manglende betaling i relation til forligsaftalen. Vi kan se, at forligsparterne har betydelige aktiver, og de har med forligsaftalen forpligtet sig til at betale. Derfor har Skattestyrelsen taget de første skridt til at anlægge et modsøgsmål ved Retten i New York, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Det er Skattestyrelsens forventning, at de to misligholdelsespåstande kan behandles som en samlet sag på et ikke nærmere fastsat tidspunkt ved Retten i New York. Skattestyrelsen afventer på den baggrund sagens videre forløb.

Læs mere om udbyttesagen

 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818