Gå til indhold

Nyt våben mod sort økonomi: Påbud om digitale kasseapparater til to ud af tre kontrollerede virksomheder

Fra 1. juli 2021 har Skattestyrelsen kunnet pålægge en virksomhed at anvende digital salgsregistrering, hvis der er mistanke om sort økonomi. En kontrol blandt kiosker og restauranter har afsløret uregelmæssigheder i et omfang, så to ud af tre blev pålagt digital salgsregistrering.

Skattestyrelsen har siden 1. juli 2021 haft mulighed for som sanktion at pålægge virksomheder fremadrettet at benytte digitale salgsregistreringssystemer – populært kaldet digitale kasseapparater - hvis der i forbindelse med en kontrol er konstateret uregelmæssigheder i en virksomheds registrering af salg. I første omgang har Skattestyrelsen målrettet kontrollerne mod kiosker og restauranter. I to ud af tre kontrollerede virksomheder er der konstateret uregelmæssigheder, der har ført til, at de er blevet pålagt at bruge et digitalt salgsregistreringssystem.

- Når vi pålægger virksomheder at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, er det typisk, fordi vi i forbindelse med en kontrol har konstateret, at virksomheden ikke afstemmer kassen dagligt, eller fordi vi ser andre indikationer på manglende eller slet ingen registreringer af virksomhedens salg, forklarer Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har siden de nye regler trådte i kraft kontrolleret 357 virksomheder med særligt fokus på registrering af salget. Ud af de 357 kontrollerede butikker er 215 blevet pålagt fremadrettet at benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Det svarer til to ud af tre kontrollerede virksomheder.

- Virksomheder, der opererer med sort økonomi, er med til at skabe unfair konkurrence over for de virksomheder, som følger reglerne. Muligheden for at pålægge virksomheder digital salgsregistrering er et vigtigt redskab for os i indsatsen mod sort økonomi. Med den mulighed vil vi lettere kunne afsløre og dokumentere sort økonomi, end gennem de øjebliksbilleder vi får, når vi er på kontrolbesøg, siger Preben Buchholtz.

Virksomheder, der har fået pålagt at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, kan forvente yderligere kontrol af Skattestyrelsen.

- Vi kommer til i 2022 at besøge alle de virksomheder, som vi har pålagt at bruge et digitalt salgsregistreringssystem. Det gør vi både for at sikre, at virksomhederne følger vores påbud, men også for at hente og kontrollere de data, der er lagret. De lagrede data skal sikre, at vi kan følge op på de uregelmæssigheder, vi konstaterede ved vores første besøg og som resulterede i påbuddet, forklarer Preben Buchholtz.

Muligheden for at pålægge virksomheder at bruge et digitalt salgsregistreringssystem er en del af den politiske aftale ”Styrket indsats mod sort arbejde”, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i 2017.

Fra den 1. januar 2024 bliver det obligatorisk for udvalgte brancher med en omsætnings på under 10 mio. kr. at bruge digitale salgsregistreringssystemer. De udvalgte brancher er cafeer, værtshuse, diskoteker, pizzeriaer, grillbarer, isbarer, købmænd og døgnkiosker samt restauranter.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Digital salgsregistrering

Et digitalt salgsregistreringssystem lagrer automatisk oplysninger om salg hos den enkelte erhvervsdrivende. Der er fra Skatteforvaltningens side stillet en række helt specifikke krav til et digitalt salgsregistreringssystem – herunder den måde hvorpå oplysningerne lagres i systemet. I forbindelse med et efterfølgende kontrolbesøg skal de lagrede oplysninger udleveres digitalt til Skatteforvaltningen eller sendes digitalt umiddelbart efter besøget. 

Hvis en virksomhed pålægges at anskaffe et digitalt salgsregistreringssystem, skal virksomheden selv afholde omkostningerne forbundet hermed. Konstaterer Skattestyrelsen ved et efterfølgende kontrolbesøg, at virksomheden ikke har opdateret eller anskaffet et digitalt salgsregistreringssystem, som opfylder de gældende krav, kan det medføre en bøde til virksomheden. Bøden er på 10.000 kr. og kan i gentagelsestilfælde stige med 10.000 kr. pr. gang.