Gå til indhold

Nedtællingen til årsopgørelsen er i gang

Om præcis en uge åbner årsopgørelsen, og dermed kan borgerne se skattebetalingen for 2023 og rette i deres oplysninger. Typisk er det felterne for kørsel og servicefradrag, der rettes mest. Som noget nyt kan ikke-dansktalende skattebetalere nu foretage deres rettelser på engelsk.

I dag er der en uge til, at Skattestyrelsen officielt åbner for årsopgørelsen for 2023. Her vil landets 4,8 mio. borgere få adgang til at se opgørelsen af deres indtægter og fradrag samt den første beregning af, om der er betalt for lidt eller for meget i skat i løbet af året. Langt størsteparten af oplysningerne i årsopgørelsen har Skattestyrelsen allerede, men som vanligt skal borgerne være opmærksomme på at tjekke oplysningerne igennem og indtaste de informationer, Skattestyrelsen ikke automatisk får. Det kan fx være kørselsfradrag, servicefradrag eller tab og gevinster på værdipapirhandel.

Årsopgørelsen for 2023 indeholder også nye elementer; fx. har forældre nu digital adgang til årsopgørelsen for deres børn og unge under 18 år. Samtidig er skat.dk udviklet, så brugeroplevelsen fungerer bedre på mobil og tablet, og siden er desuden forbedret for borgere med synshandicap. Og fra i år kan årsopgørelsen ses og rettes på engelsk:

- Der kommer mange hertil og arbejder, som ikke kan tale dansk, og som landets skattemyndighed skal vi være tilgængelig for alle. Derfor har vi oversat endnu mere af TastSelv, så det bliver lettere for den internationale arbejdskraft at begå sig i skattesystemet, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Oversættelsen af årsopgørelsen til engelsk er en god nyhed for både de mange internationale lønmodtagere i Danmark og andre ikke-dansktalende, der får bedre mulighed for at håndtere deres skattebetaling digitalt på lige fod med dansktalende skattebetalere.

Oversættelsen gælder for den borgerrettede del af TastSelv, herunder de sider, hvor der kan foretages indbetalinger til Skattestyrelsen.

Typiske rettelser i årsopgørelsen
I 2022 foretog 75 pct. af borgerne ingen eller kun ganske få ændringer i deres årsopgørelser. Men af de fradragsfelter, borgerne typisk retter i, er befordringsfradrag og servicefradrag, de flittigst brugte. Her tog hhv. 1,15 mio. og 364.000 borgere fradrag ved årsopgørelsen for 2022. Derudover fylder aktier og investeringsbeviser også en hel del; godt 1,2 mio. borgere handlede med aktier i 2022, heraf skulle knap 200.000 selv oplyse Skattestyrelsen om gevinster og tab, hvis de havde solgt aktier.

- Handel med aktier og andre værdipapirer er langt mere tilgængeligt end tidligere. Tommelfingerreglen er, at handler man aktier på et reguleret marked og investeringsbeviser via en dansk bank eller børs, får vi oplysningerne automatisk. Handler man aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller via en udenlandsk platform, skal man selv oplyse om gevinster eller tab, siger Jan Møller Mikkelsen.

Den digitale årsopgørelse – enkelthed og kontrol
Når Skattestyrelsen åbner for adgangen til årsopgørelsen den 11. marts, bliver borgerne mødt af en personlig status pba. de godt 290 mio. oplysninger, styrelsen modtager hvert år. Engang bestod årsopgørelsen af op mod 66 felter, som de hver eneste skulle forholde sig til, men i dag er årsopgørelsen skræddersyet, så der i gennemsnit er mellem tre og 12 felter at tjekke.

- Det skal gerne være enkelt at betale sin skat og svært at lave fejl, og det hjælper de mange automatiserede oplysninger med at sikre. Samtidig har vi de seneste år skræddersyet årsopgørelserne og fjernet felter, så det både bliver lettere at overskue, og risikoen for fejl eller forsøg på snyd bliver reduceret, siger Jan Møller Mikkelsen, der fremhæver, at langt de fleste indberetter deres skat korrekt:

- Otte ud af ti borgere gør det efter bogen. De sidste hjælper vi på vej med vores mange digitale kontroller.

I de felter, hvor borgerne selv kan rette eller indtaste oplysninger, er der indbygget godt 750 forskellige digitale kontroller, der på forskellig vis stopper indtastninger eller screener for uregelmæssigheder. De digitale kontroller aktiveres godt to mio. gange årligt og betød i 2022 regulering af uberettigede beløb i årsopgørelsen for 360 mio. kr.

Skattestyrelsen åbner officielt for årsopgørelsen mandag den 11. marts. Her vil mere end 400 medarbejdere sidder klar til at hjælpe borgene på sociale medier og chat fra 8-17. Telefonerne vil i perioden derefter være åbne fra 9-17 på alle hverdage.

Se tidslinjen for årsopgørelsen.

 Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818