Gå til indhold

Godt 200.000 virksomheder får i disse dage besked om udskydelse af frist for A-skat og AM-bidrag

Skattestyrelsen sender i disse dage breve til landets godt 200.000 virksomheder med vejledning om den udskudte betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag. Udskydelsen er en del af inflationshjælpepakken fra februar.

Et flertal i Folketinget indgik i februar en aftale om inflationshjælp. Aftalen betyder bl.a., at en stor del af landets virksomheder får mulighed for at udskyde de kommende indbetalinger af A-skat og AM-bidrag. I disse dage får godt 200.000 berørte virksomheder derfor brev fra Skattestyrelsen, der vejleder om denne mulighed.

- Inflationshjælpen er vedtaget for at hjælpe virksomhederne gennem en periode, hvor økonomien fortsat kan være presset som følge af stigende priser på mange almindelige varer. Det er ikke nødvendigvis alle virksomheder, der kommer til at gøre brug af hjælpen, men vi skriver ud til alle, så de vejledes bedst muligt, siger underdirektør i Skatte-styrelsen, Sune Thvilum-Kannegaard.

Muligheden for at udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 betyder, at virksomhederne kan vente enten tre en halv eller seks måneder med at indbetale. I stedet vil virksomhederne skulle betale deres A-skat og AM-bidrag i oktober/november 2023 eller i februar 2024. Indberetningen skal dog stadig ske til den oprindelige indberetningsfrist.

Virksomheder, der ikke ønsker at udskyde deres betaling, skal indberette og betale deres A-skat og AM-bidrag senest til den oprindelige betalingsfrist – ligesom det er tilfældet med betaling af andre skatter og afgifter. Hvis en virksomhed vil gøre brug af den udskudte betalingsfrist, men ønsker at foretage betalingen inden de nye, fastsatte frister, skal virksomheden kontakte Skattestyrelsen, så det sikres, at betalingen sker korrekt.

Virksomheder med betalingsordninger skal være særligt opmærksomme
Blandt de virksomheder, der nu får udskudt betalingsfristen på A-skat og AM-bidrag, er der er mindre gruppe, der fortsat har en betalingsordning og afdrager på fx coronalån.

Hvis disse virksomheder ikke ønsker at gøre brug af udsættelsen, er der grund til at være ekstra opmærksom på, hvad de har af øvrige udestående poster på deres Skatte-konto til betaling. Alle indbetalinger vil ifølge reglerne for Skattekontoen blive anvendt til at dække den ældste gæld først, og det kan fx være gæld, der er medtaget i en betalingsordning. Er der først sket en indbetaling, kan den ikke efterfølgende flyttes til at dække en anden gældspost.

- Skattekontoen er indrettet sådan, at man ikke kan øremærke sin indbetaling. Det vil sige, at en indbetaling vil blive anvendt til at betale de udeståender, der måtte være. Det er der ikke noget nyt i. Men her hvor fristerne udskydes, vil jeg for god ordens skyld opfordre til, at virksomhederne orienterer sig ekstra grundigt på deres Skattekonto, før de laver en indbetaling, siger Sune Thvilum-Kannegaard.

Læs mere om Skattekontoen på skat.dk/skattekonto

I modsætning til de udskudte frister, der blev indført under coronapandemien, kan udbetalingsgrænsen på Skattekontoen i dette tilfælde med fristudskydelsen af A-skat og AM-bidrag ikke hæves over den gældende grænse på 200.000 kr.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818.