Gå til indhold

Godt 100.000 privatpersoner, der ejer erhvervsejendomme, skal betale grundskyld senest 2. april

Betaling af ejendomsskatter for erhvervsejendomme skal ske via Skattekontoen, hvor der er få specifikke dage, hvor betalingen skal falde. Systemet er velkendt for erhvervsdrivende, men nyt for de fleste af godt 100.000 privatpersoner, som ejer en erhvervsejendom.

Som led i de nye boligskatteregler er opkrævningen af ejendomsskatter flyttet til Skatteforvaltningen. Tidligere stod kommunerne for opkrævning af grundskyld og dækningsbidrag, men fremover betales ejendomsskatterne for erhvervsejendomme via Skattekontoen, som er Skattestyrelsens betalingssystem for erhvervsdrivende og virksomheder.

Virksomheder, der ejer erhvervsejendomme, kender allerede Skattekontoen fra betaling af fx moms. Men der er godt 100.000 privatpersoner, der ejer en eller flere erhvervsejendomme, som vil opleve, at systemet er nyt – og at der er særlige vilkår for Skattekontoen, som private skal være ekstra opmærksomme på.

Fristen for betaling begynder på grund af den forestående påske d. 21. marts og løber således frem til sidste betalingsdato 2. april.

Betal tidligst 5 hverdage før fristen
- Reglerne for Skattekontoen er, at vi ikke må beholde borgeres og virksomheders penge på Skattekontoen i mere end fem hverdage. Skattestyrelsen skal altså betale pengene tilbage, hvis der betales tidligere end fem hverdage før betalingsfristen. Og på trods af den vejledning, der fulgte med ejendomsskattebilletten, vil der være privatpersoner, der ikke har været opmærksomme på dette, siger Rikke Busk Ginnerup, underdirektør i Skattestyrelsen.

Dette er allerede sket for nogle privatpersoner med erhvervsejendom, der hurtigt betalte, efter at de pågældende modtog deres opkrævningsbrev i december 2023.

- Skattestyrelsen har sendt breve direkte til de borgere, der har betalt for tidligt, ligesom vi har informeret alle ejere af erhvervsejendomme om den nye betalingsmåde samt om fristen den 2. april. Vi har også en internetkampagne i gang, hvor vi annoncerer målrettet om den nye betalingsform, siger Rikke Busk Ginnerup.

Privatpersoner, der ejer en erhvervsejendom, kan ikke umiddelbart logge direkte på Skattekontoen, men skal i stedet bruge indbetalingslinjen fra det opkrævningsbrev, som de modtog i december 2023, til at betale eller tilmelde sig Betalingsservice. Begge dele kan ske i banken.

Den nye betalingsform via Skattekontoen gælder alle ejere af erhvervsejendomme uanset om de er privatpersoner, erhvervsvirksomheder, fonde, foreninger eller offentlige institutioner.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818