Gå til indhold

Digital kontrol af virksomhedsejere udløser regninger på 36 mio. kr. for grov moms- og skatteunddragelse

Selvstændigt erhvervsdrivende, der bevidst snyder med moms og skat, bliver afsløret af en effektiv, digital kontrol. Indsatsen over for 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.

Skattestyrelsen har de seneste år rettet fokus mod top-500 selvstændigt erhvervsdrivende, der har størst risiko for bevidst at angive ukorrekt skat og moms i et forsøg på at snyde statskassen for et væsentligt beløb. Indtil nu er der foretaget kontrol af 101 selvstændigt erhvervsdrivende på tværs af brancher, alt lige fra håndværkere til advokater. Indsatsen har resulteret i opkrævninger for ikke-angivet skat og moms på 36 mio. kr.

- Hovedparten af landets virksomheder vil gerne overholde vores fælles spilleregler, men her har vi at gøre med nogle modspillere, der forsøger at sno sig uden om og med fuldt overlæg ikke angiver og betaler den skat og moms, de er forpligtet til. Derfor holder vi et skarpt øje med dem, siger Preben Buchholtz, underdirektør i Skattestyrelsen.

De 101 selvstændigt erhvervsdrivende er blevet kontrolleret for skat og moms for indkomstårene 2017-2019. Der er i gennemsnit blevet opkrævet godt 350.000 kr. pr. virksomhed. Hos 44 af de kontrollerede virksomheder har overtrædelserne været så grove, at Skattestyrelsen har sendt sagerne videre til vurdering af, om der kan gives en bøde eller i yderste konsekvens fængselsstraf.

Effektiv digital kontrol opsporer svindel

I kontrollen af de selvstændigt erhvervsdrivende gør Skattestyrelsen brug af en såkaldt digital scoringsmodel. Ved hjælp af machine learning kan scoringsmodellen identificere de virksomheder, der har størst risiko for at påføre staten et tab i form af ubetalte skatter og moms.

Modellen understøtter en både effektiv og målrettet kontrol, i forbindelse med kontrollen af de 101 selvstændigt erhvervsdrivende har den fanget svindel med skat og moms hos 95 af virksomhederne. Scoringsmodellen bruges også i andre kontrolsammenhænge og skræddersyes alt efter, hvilke typer af virksomheder og problemstillinger den skal identificere og afhjælpe.

- Virksomhederne tror muligvis, at de kan melde sig ud af fællesskabet, uden at det har konsekvenser, men med hjælp fra den digitale scoringsmodel gør vi det sværere for modspillere at flyve under radaren. Det betyder, at vi mere effektivt kan gå efter dem, der bevidst forsøger at svindle, og at vi samtidig kan undgå at forstyrre de virksomheder, der overholder reglerne, siger Preben Buchholtz.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818