Gå til indhold

Vores ledelsesgrundlag

Vores ledelsesgrundlag udgør fundamentet for den måde, Skattestyrelsens ledere agerer. Det er en forpligtende ramme for vores adfærd som ledere og tydeliggør krav og forventninger.

 

Vores fælles ledelsesgrundlag hænger tæt sammen med vores værdier og understøtter os i at nå vores strategiske pejlemærker. Ikke mindst pejlemærket Faglig kultur, hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.  

I det fælles ledelsesgrundlag konkretiseres lederopgaven i fire ledelsesdiscipliner: Medarbejderledelse, strategisk ledelse, faglig ledelse og driftsledelse.

 

Læs mere om ledelse i Skatteministeriets koncern