Gå til indhold

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Dette års tema i Danskernes Skattebetaling har fokus på den såkaldte 'tredje gruppe' på arbejdsmarkedet. Den gruppe skatteborgere, der ikke har en traditionel tilknytning til arbejdsmarkedet som enten lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Temaet introducerer den tredje gruppes karakteristika og præsenterer Skattestyrelsens kontrol og vejledning af denne særlige gruppe af skatteydere.

Indhold:

Borgernes tilknytning til den tredje gruppe
Flest honorarmodtagere i den tredje gruppe
Hver anden er også traditionel lønmodtager
Kontrol på digitale arbejdsplatforme
Målrettet vejledning til den tredje gruppe

 

Sådan er den tredje gruppe opgjort

Tallene i temaafsnittet er baseret på udtræk af borgernes skatteoplysninger fra perioden 2017 til 2021. Det betyder, at en borger kan have været en del af den tredje gruppe i mere end de 5 år, som analysen strækker sig over.

Borgere i den tredje gruppe følger Skattelovrådets definition og afgrænsning i rapporten Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet delrapport I fra marts 2019.

For at undgå overlap kan borgerne kun indgå i én ud af de tre kategorier, selvom de har indkomst, som kan placere dem i flere kategorier. Udsøgningen er rangeret som følgende:

  1. Opstartsvirksomheder
  2. Honorarmodtagere
  3. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

For alle tre grupper gælder, at borgeren kan have haft anden indkomst, fx løn- eller overførselsindkomst, i løbet af året samtidig med at have indkomst i den tredje gruppe.