Gå til indhold

Tilbagebetalingen af coronalån

Virksomhederne lånte i alt 36,4 mia. kr. under coronapandemien. Den første tilbagebetalingsfrist af lånene var den 1. april 2022, og siden da har virksomhederne haft flere frister og indtil videre betalt 33,3 mia. kr. af lånene tilbage.

Opdateret: 22. september 2023

Klik herunder og hop direkte til:

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån
Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån

Under coronapandemien i 2020 og 2021 vedtog Folketinget en række låneordninger. Det skulle hjælpe økonomisk trængte virksomheder, som fx var ramt af nedlukninger eller måtte hjemsende medarbejdere. Virksomhederne har ad flere omgange kunnet ansøge om rentefrie coronalån, der svarede til virksomhedernes angivelse af moms eller A-skat i perioden op til låneordningen. I alt optog over 50.000 virksomheder lån for i alt 36,4 mia. kr., jf. figur 1.

Den første store tilbagebetalingsfrist var den 1. april 2022, og siden da har virksomhederne haft flere frister, hvor de indtil videre har skulle tilbagebetale de rentefrie moms- og A-skattelån. Den 1. maj 2023 faldt den sidste frist for tilbagebetalingen af coronalån, hvor de sidste 2,1 mia. kr. skulle betales tilbage.

Ses der på tværs af betalingsfristerne har virksomhederne indtil nu tilbagebetalt 33,3 mia. kr. Derudover er der betalingsordninger til en værdi af knap 0,7 mia. kr., hvor virksomhederne løbende betaler rater af på lånene. Det giver samlet set 34 mia. kr., som er blevet betalt eller er på vej til at blive betalt, jf. figur 1.

Figur 1. Oversigt over coronalån pr. 13. september 2023.

 

Anm.: Summerne i figuren kan afvige på grund af afrundning.

Kilde: Skattestyrelsen.

Det efterlader en restpulje på omkring 2,4 mia. kr. Den pulje udgøres af lån, hvor betalingsfristen er overskredet og virksomheden hverken har betalt lånet eller oprettet en betalingsordning. Dertil er der en pulje af lån, som er blevet opsagt i løbet af tilbagebetalingsperioden af enten virksomheden eller Skatteforvaltningen og som endnu ikke er betalt.

De 2,4 mia. kr. er enten en del af en rykkerproces eller til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Læs mere om betalingsordningerne eller restpuljen på links herunder:

 

 

Tidslinje over betaling af coronalån ved fristerne

De første opgørelser af tilbagebetalingen af coronalån viste, at omkring 13,5 mia. kr. var blevet tilbagebetalt i slutningen af april måned. Virksomhederne har gradvist i løbet af sommeren og efteråret betalt en større del af deres lån tilbage. Den seneste opgørelse viser, at virksomhederne indtil videre har betalt 31,3 mia. kr. efter lånene har haft frist, jf. figur 2. Tidslinjen indeholder ikke de lån, som er blevet opsagt undervejs. Her er yderligere 2 mia. kr. blevet betalt i perioden.

Tidslinjen afspejler desuden udviklingen efter de forskellige frister for tilbagebetalinger, der har været i løbet af 2022 og 2023, jf. figur 2.

Figur 2. Betalingen af coronalån (i mia. kr. og i procent af lån), pr. 13. september 2023.

Anm.: Figuren indeholder ikke tallene for betalingen af de opsagte lån (på 2 mia. kr.).
Kilde: Skattestyrelsen

 

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån

Virksomheder på tværs af alle brancher har haft behov for at optage coronalån. De største lånebeløb kan findes i de brancher, som skulle betale mest i moms eller A-skatter, og dermed havde de største beløb til rådighed for lån. Det gælder for handel, industri samt bygge- og anlæg, hvor virksomhederne i alt har lånt mellem knap 4 mia. kr. og godt 9 mia. kr.

Skattestyrelsens seneste opgørelser viser, at virksomheder på tværs af brancher har betalt lån tilbage for et samlet beløb på 33,3 mia. kr., jf. figur 3.

Figur 3. Betalte coronalån fordelt på brancher (mio. kr.), pr. 13. september 2023.

Kilde: Skattestyrelsen.

I den følgende figur findes overblikket over andelen af tilbagebetalt coronalån for de enkelte brancher (rækkefølgen af brancherne følger den samme som i figur 3). 

Indenfor langt de fleste brancher følger virksomhederne også den gennemsnitlige betalingsprocent på 91 pct eller derover. Flere brancher er dermed ved at være i mål med at betale lånene tilbage, jf. figur 4.

Derudover indeholder figuren også, hvor store andele af branchernes coronalån som lige nu er en del af hhv. betalingsordningerne og i restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning). I gennemsnit er omkring 2 pct. af coronalånene en del af betalingsordningerne på tværs af brancherne. Dermed er 7 pct. af coronalånene som i gennemsnit er en del af restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning).

Figur 4. Betalt coronalån fordelt på brancher (i pct. af samlet lån), pr. 13. september 2023

Kilde: Skattestyrelsen.

Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetalingen af coronalån

Tilbagebetalingen af coronalån er i gang blandt virksomheder i hele landet uanset, om virksomhederne har adresse i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Det fremgår af den regionale fordeling nedenfor, der fremhæver, hvor meget virksomhederne i de enkelte regioner har betalt af deres lån. 

De største tilbagebetalinger findes for virksomheder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland med henholdsvis 11,3 mia. kr. og 8,4 mia. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at det også er i de regioner, hvor virksomhederne har optaget coronalån for de største samlede beløb.

Virksomhederne i Region Sjælland og Region Nordjylland har omvendt optaget lån for de mindste beløb under coronapandemien. Dermed har virksomheder i de regioner tilsvarende tilbagebetalt de laveste beløb på henholdsvis 3 mia. kr. og 3,5 mia. kr., jf. figur 5.

Figur 5. Regional oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 13. september 2023.

Kilde: Skattestyrelsen.

Inden for de forskellige regioner er der relativt store forskelle i graden af tilbagebetaling, hvis man opgør betalingen af coronalån alt efter i hvilken kommune som virksomheden har sin adresse. Det fremgår i nedenstående figur, hvor virksomheder i kommunerne med den mørkeblå farve i gennemsnit har betalt de største andele tilbage med 93 pct. eller mere. 

I modsætning har virksomheder i de lysegrå kommuner i gennemsnit betalt de laveste andele tilbage, som svarer til under 82 pct. af deres coronalån. 

Figur 6. Kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån pr. 13. september 2023.