Betalingsordninger for under 1 mia. kr.

Virksomheder har ved fristerne haft mulighed for at oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen til tilbagebetaling af deres coronalån. Den seneste opgørelse viser, at 0,7 mia. kr. lige nu er en del af betalingsordningerne.