Gå til indhold

Flere borgere benytter kørselsfradraget igen

Kørselsfradraget er et af de mest benyttede fradrag i Danmark. Efter et fald i 2020 er der igen flere, der anvender kørselsfradraget. I 2021 havde borgerne kørselsfradrag for i alt 17,7 mia. kr. Fradragsbeløbet er dog stadig under niveauet fra før coronapandemien.

Kørselsfradraget er et af de mest benyttede fradrag i Danmark. Borgerne kan få kørselsfradrag, hvis de dagligt har sammenlagt mere end 24 kilometer til og fra arbejde, krydser en bro eller tager færgen på vej til arbejdet. Omvendt er der ikke fradrag for dage, hvor borgerne har haft hjemmearbejde, været på kursus eller orlov mv. Årene efter det historisk høje fradrag i 2019 har været præget af coronapandemien og de arbejdssituationer, som er fulgt med den.

I 2021 udgjorde kørselsfradraget samlet 17,7 mia. kr., jf. figur 1. Selvom der er tale om en stigning på godt 600 mio. kr. sammenlignet med 2020, er niveauet fortsat lavere end tidligere. Det kan indikere, at mange borgeres arbejdsdage fortsat var påvirket af covid-19. Desuden kan det samlede fradrag også være påvirket af, at flere borgere enten har fået kortere til arbejde eller i højere grad benytter hjemmearbejdsdage.

Den samme udvikling ses på antallet af borgere, der har anvendt kørselsfradraget. I 2020 faldt antallet en smule, mens det i 2021 steg til 1,17 mio., jf. figur 1. Det kan pege på, at flere var fysisk tilbage på arbejdspladsen i 2021.

Figur 1. Antal borgere med kørselsfradrag og beløbet i mia. kr., 2017-2021.

Kilde: Skattestyrelsen

Tre ud af fem regioner har kørselsfradrag for over 4 mia. kr.

Borgerne i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark er dem, der samlet set havde størst kørselsfradrag i 2021 med over 4 mia. kr. i hver af regionerne. Til sammenligning havde borgerne i Region Nordjylland det laveste samlede kørselsfradrag på knap 2 mia. kr., jf. figur 2.

Det gennemsnitlige fradrag pr. person var højest i Region Sjælland med knap 20.000 kr. pr. person. Det kan tyde på, at borgere i Region Sjælland i gennemsnit har længere transport til arbejde end i andre regioner. Den region med det laveste gennemsnitlige fradrag pr. person var Region Hovedstaden, hvor man må formode, at mange har kortere til arbejde, med knap 12.000 kr. pr. person.

Figur 2. Regional fordeling af anvendelse af kørselsfradraget, 2021.

Kilde: Skattestyrelsen

Sådan er tallene opgjort

Datagrundlaget i analysen indeholder borgernes oplysninger om kørselsfradraget for indkomstårene fra 2017 til 2021 og er udtrukket den 24. februar 2023. I data indgår borgernes seneste godkendte årsopgørelse for det pågældende indkomstår. Det betyder, at oplysningerne, der er længere tilbage i tidsserien, har en lavere usikkerhed end de nyeste tal, da borgerne typisk foretager ændringerne inden for en kort årrække efter det seneste indkomstår.

Det ekstra fradrag til borgere med en indkomst mindre end 353.000 kr. indgår ikke i analysen.