Steen Bechmann Jacobsen

Steen Bechmann Jacobsen er direktør for fagområdet Særlig Kontrol, der har det overordnede ansvar for at kontrollere, imødegå og bekæmpe national og international skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet.