Gå til indhold

Blanket- og bankordningen

I den periode, hvor den formodede svindel fandt sted, var der navnlig to ordninger, der kunne benyttes til at søge refusion af udbytteskat: Blanketordningen og bankordningen. Men hvad betyder det?

Dobbeltbeskatningsoverenskomst

Hvis virksomheder eller medarbejdere er aktive i mere end en stat/land, opstår der risiko for, at flere lande opkræver skat. For at undgå dette kan landene indgå såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster med hinanden, som dermed regulerer hvilken stat, der må beskatte hvilke indtægter.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.